Wielowyrazowe nazwy szkół

Od 1 września powstają nowe rodzaje placówek oświatowych, na przykład sześcioklasowa szkoła podstawowa staje się ośmioklasową szkołą podstawową, a dotychczasowa trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształca się w trzyletnią branżową szkołę pierwszego stopnia.

Czytelnicy pytają o zasady pisowni nazw szkół. Jak powinno się pisać wielowyrazowe nazwy jednostkowe szkół? Które wyrazy w nazwach należy pisać z wielkiej litery, a które z małej? Czy słowo „stopnia” ma zaczynać się od wielkiej litery, czy nie?

Przypomnijmy, jakie zasady obowiązują w pisowni nazw urzędów, instytucji i szkół.

Nazwy typu instytucji jako wyrazy pospolite

Jeżeli piszemy o instytucji lub szkole, nie mając na myśli konkretnej placówki, tylko typ instytucji, wówczas stosujemy małe litery, traktując nazwy te jak wyrazy pospolite, np.:

W tych województwach urzędy marszałkowskie, szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące będą remontowane w sierpniu.

Miasto ma pięć szkół podstawowych, trzy banki i jeden szpital. Byłem w dwu bankach, potem w bibliotece po książki, a teraz idę jeszcze odebrać zaświadczenie ze szkoły.

Już trzeci sejm zajmuje się emeryturami i rentami.

W powyższych przykładach wyrazy: urząd marszałkowski, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, bank, szpital, biblioteka, sejm zostały użyte jako wyrazy pospolite.

Pisownia wielowyrazowych nazw własnych (jednostkowych)

Natomiast wielką literą piszemy nazwy indywidualne, oficjalne konkretnych urzędów, władz, instytucji, szkół, organizacji, towarzystw, nazwy zespołów muzycznych, artystycznych i sportowych, np.:

W naszym mieście na ulicy Piłsudskiego znajduje się Urząd Marszałkowski i II Liceum Ogólnokształcące.

Problem pojawia się, gdy mamy napisać nazwę, w której występują: przyimki, spójniki, wyrażenia: imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw, wyrazy: numer, przeciwko itp.

Nazwy jednostkowe z przyimkami, spójnikami…

Występujące w nazwach jednostkowych przyimki, spójniki, wyrażenia: imienia, pod wezwaniem, na rzecz, do spraw, wyrazy numer, przeciwko itp., piszemy małą literą. Ta sama zasada obowiązuje, gdy w nazwach występują one w formie skróconej.

Przykłady:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Szkoła Podstawowa numer 5 imienia Henryka Sienkiewicza,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza,
Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza.

Nowe szkoły z wyrazem „stopnia”

Wiele osób pyta, czy w nazwach nowych typów szkół (szkoły branżowe pierwszego i drugiego stopnia) słowo „stopnia” będziemy pisali z małej, czy wielkiej litery.

Wprawdzie w Słowniku języka polskiego PWN wśród wyrazów i wyrażeń pisanych małą literą nie wymieniono słowa „stopnia”, ale w nazwach własnych placówek oświatowych także wyraz „stopnia” piszemy małą literą.

Nie trzeba czekać na dodatkowe zapisy w słownikach, ponieważ już od dawna wyraz „stopnia” stosowany jest w wielowyrazowych nazwach szkół muzycznych, np.:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia numer 5 imienia Fryderyka Chopina,

Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II st. nr 2 im. Stanisława Moniuszki.

Powtórzenie nazwy

Przy okazji przypominam, że skrócone nazwy instytucji, w tym także szkół, których pełna nazwa została wymieniona wcześniej, możemy zapisać dwojako, albo stosując wielką literę, albo małą, np.:

Szkoła Podstawowa nr 4 ma siedzibę na ulicy Kościuszki. Do Szkoły (albo: szkoły) można dojechać autobusem.

Barbara Ellwart

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej