Działamy zgodnie z RODO

Od 25 maja 2018 r. rozpoczęliśmy w Polsce stosowanie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane RODO).  W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Was  informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Region Gdański NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24  właściciel  strony internetowej www.solidarnosc.gda.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i skorzystać z uprawnień jakie Ci przysługują?

Napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe magazyn@solidarnosc.gda.pl oraz adres pocztowy: Region Gdański NSZZ „Solidarność” Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie albo poprzez informację od struktury organizacyjnej NSZZ „Solidarność”, którą poprosiłeś o to.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś członkiem związku NSZZ „Solidarność”, byłym członkiem związku lub osobą utrzymującą z nami stały kontakt i dlatego wysyłamy do Ciebie Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarność, który jest związany z naszą działalnością statutową.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uprawnionej działalności statutowej prowadzonej przez NSZZ „Solidarność”  przez dostępne kanały komunikacji w szczególności przez e-maila.

Zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Wycofanie zgody może nastąpić przez przesłanie do nas maila na adres mailowy magazyn@solidarnosc.gda.pl lub adres pocztowy: Region Gdański NSZZ „Solidarność” Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody.
  •  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się  znalazłeś/aś,

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej