Projekty UE

Doświadczenia Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Dlaczego realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej?

Zgodnie z założeniami Statutu NSZZ „Solidarność” celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku, a w szczególności:

 • przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy,
 • dążenie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,
 • wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski.

Historia Działu Programów Europejskich.

Dział powstał w 2004 roku i jego zadaniem jest pozyskiwanie funduszy strukturalnych w celu wsparcia realizacji założeń Statutu NSZZ „Solidarność”.

Dział specjalizuje się w realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  w partnerstwach ponadnarodowych w ramach programu Leonardo da Vinci czy norweskiego Funduszu na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego

Realizowaliśmy również projekt ONZ dla Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dział wspiera liczne organizacje związkowe i struktury branżowe naszego Związku również z innych województw. Nasi pracownicy są członkami gremiów doradczych, ekspertami w komisjach opiniotwórczych mając wpływ na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego czy też Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy Komitecie Monitorującym PO KL.

Nasza oferta

W ramach projektów oferowaliśmy uczestnikom wsparcie w formie:

 • szkoleń zawodowych,
 • szkoleń komputerowych,
 • szkoleń językowych,
 • szkoleń psychologicznych
 • szkoleń z zarządzania wiedzą, wiekiem, jakością
 • doradztwa zawodowego,
 • pośrednictwa pracy,
 • przygotowania uczestników do prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz udzielenia im wsparcia w pierwszym roku jej prowadzenia

Realizujemy również projekty informacyjno–upowszechniające dot. następujących zakresów tematycznych:

 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • dialog społeczny
 • idea Flexicurity
 • budowa partnerstw
 • godzenie życia zawodowego i rodzinnego
 • równouprawnienie

Nasze osiągnięcia

Od 2004 roku uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację 25 projektów.

Ponad 8 000 osób uzyskało wsparcie w ramach realizowanych przez nas projektów.

Rozwiązania wypracowane w ramach projektu MAYDAY – „Model Aktywnego Wsparcia Pracowników i Firm wobec Zmian Strukturalnych w Gospodarce” znalazły się w programie rządowym „Solidarność pokoleń – Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”

Dzięki naszym projektom przyczyniamy się do wzrostu kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych naszych beneficjentów.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej