Zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie egzaminów językowych

Zapraszamy do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego. Przedmiotem postępowania ogłoszonego na potrzeby realizacji projektu: „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy – II edycja” jest zapewnienie procesu egzaminowania potwierdzającego poziom biegłości językowej od początkującego (A1) wzwyż zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) dla Uczestników kursów z języka angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego – egzamin TGLS lub inny równoważny wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej ESOKJ.

Przez egzamin TGLS lub inny równoważny Zamawiający rozumie zewnętrzny egzamin z języka obcego, który:

  1. Wpisuje się w system certyfikacji stworzony w oparciu o ESOKJ
  2. Adresowany jest do dorosłych uczestników kursów
  3. Mierzy znajomość języka obcego od początkującego (A1) wzwyż zgodnie z ESOKJ
  4. Opisuje i kwalifikuje umiejętności i kompetencje językowe wykorzystywane w życiu codziennym i w pracy,
  5. Zawiera zadania łączące umiejętności komunikacyjne, takie jak: czytanie, słuchanie i pisanie.
  6. Na potwierdzenie jego zdania przewiduje wydanie stosownego certyfikatu.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę egzaminu równoważnego, po stronie Wykonawcy pozostaje obowiązek wykazania równoważności oferowanego egzaminu.

Uczestnicy projektu mają możliwość udziału w szkoleniu z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na różnych poziomach zaawansowania (od A1 do C2). Każdy z Uczestników ma możliwość skorzystania ze 120 godzin kursu. Po ukończeniu szkolenia, Uczestnik ma obowiązek podejść do egzaminu potwierdzającego poziom biegłości językowej. Uczestnicy kwalifikowani są do udziału w szkoleniu na odpowiednim poziomie na podstawie wstępnego testu językowego.

  1. 168 uczestników szkoleń z języka angielskiego, od A1 do C2. Łącznie 168 egzaminów na różnych poziomach zaawansowania
  2. 24 uczestników szkoleń z języka niemieckiego, od A1 do C2. Łącznie 24 egzaminy na różnych poziomach zaawansowania
  3. 12 uczestników szkoleń z języka francuskiego, od A1 do C2. Łącznie 12 egzaminów na różnych poziomach zaawansowania

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie, w sekretariacie Zamawiającego Region Gdański NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, pokój 107, w terminie do dnia 10 maja 2021 roku do godziny 14:00 bądź mailowo na adres j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Załączniki/dokumenty
5.5 BIS – Zapytanie ofertowe – Egzaminy językowe…>>
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – Zapytanie ofertowe – Egzaminy językowe…>>
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu…>>
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych…>>

Z poważaniem
Jagna Łobodzińska
Kierownik Działu Programów Europejskich
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

Zdjęcie: pexels.com

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej