„Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy – II edycja” – ZAPRASZAMY

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy – II edycja” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnikami projektu mogą być osoby pracujące zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy przystępują do projektu. Preferowane będą osoby zatrudnione w sektorze MŚP i ekonomii społecznej, osoby o niskich kwalifikacjach, tj. które mają wykształcenie maksimum średnie, osoby 50+.

OFERTA PROJEKTU:

1.      SZKOLENIA JĘZYKOWE w wymiarze 120 godzin zakończone egzaminem zewnętrznym. Poziom od A1 do C2

A)    ANGIESLKI – 168 OSÓB

B)    FRANCUSKI – 12 OSÓB

C)     NIEMIECKI – 24 OSOBY

2.      SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH – SZKOLENIA AUTORYZOWANE

A)    MICROSOFT – 40 OSÓB – 80 GODZIN / OSOBĘ

B)    ORACLE – 60 OSÓB – 80 GODZIN / OSOBĘ

3.      SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH – SZKOLENIA NIEAUTORYZOWANE, np. Microsoft Excel w codziennej pracy na różnych poziomach zaawansowania – 140 osób – 32 godziny / osobę

4.      SZKOLENIA ZAWODOWE – 40 osób  Każda z osób zakwalifikowana do udziału w szkoleniach zawodowych, wskaże szkolenie którym jest zainteresowana. Szkolenie musi prowadzić do rozwoju kwalifikacji zgodnych ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji i mieścić się w budżecie projektu. Przykładowe szkolenia: prawo jazdy kat. C+E, księgowość, kadry i płace, HR, spawanie. 

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

Umowa Uczestnictwa w projekcie – Szkolenia językowe

Formularz Zgłoszeniowy do projektu:

Procedury sanitarno – higieniczne obowiązujące w projekcie:

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:

j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej