Tajemniczy event

Słowo „event” zadomowiło się w języku polskim i zdobywa coraz większą popularność. Słyszymy o eventach marketingowych, biznesowych, kulturalnych, charytatywnych, rozrywkowych, rekreacyjnych, sportowych. A co to jest? Co to słowo znaczy? Tego do końca nie wiadomo.

W polszczyźnie słowo event zostało zaczerpnięte z kultury zachodniej i, jak podaje Wikipedia, pojawiło się pod koniec 2004 roku.*) Niestety, do tej pory w dostępnych słownikach języka polskiego nie znalazłam definicji tego wyrazu. Na stronach internetowych też definicje są niejednoznaczne. Wobec tego, czy udawać, że tego wyrazu nie ma? Jak je traktować? Co o nim piszą językoznawcy i użytkownicy?

Próby definiowania słowa event w Polsce

Spotkałam różne definicje na stronach internetowych, na przykład, że jest to ‘specjalne wydarzenie zorganizowane pod kątem określonego celu, zwykle w odniesieniu do muzyki i gier’.

W Wikipedii event marketing definiowany jest jako ‘jedno z narzędzi komunikacji marketingowej, polegające na wykorzystaniu różnego rodzaju wydarzeń („eventów”) do realizacji celów przedsiębiorstwa. Event marketing, w odróżnieniu od innych form komunikacji z konsumentami, bazuje głównie na kontakcie bezpośrednim z marką. Eventy są też pretekstem do pozyskania uwagi mediów, przez co mogą stanowić alternatywę dla klasycznych form reklamy. Eventy marketingowe mogą być kierowane także do pracowników organizacji, przez co można je klasyfikować jako instrumenty komunikacji wewnętrznej’.

Jak pisze Michał Stradomski, eventy określane bywają między innymi jako „rekreacyjne, kulturalne lub społeczne doświadczenie, wykraczające poza normalny zakres wyboru lub codzienność”, jako „coś specjalnego”, „wyjątkowego”.

Krótko mówiąc, w tych definicjach jest wiele słów, mało treści, a zatem szukałam dalej. W końcu uznałam, że warto przywołać opinię profesora Mirosława Bańko, który twierdzi, że event, to „zazwyczaj po prostu wydarzenie”.

Domyślam się, że wielu specjalistów od marketingu lub pracowników firm eventowych nie zgadza się z profesorem i dlatego posługują się słowem event.

W języku angielskim

Szeroki zakres znaczeniowy i niejasne granice znaczeniowe wyrazu event przysparzają trudności nie tylko użytkownikom języka polskiego. W języku angielskim też jeszcze jednoznacznie nie zdefiniowano tego pojęcia, a prace trwają już ponad 20 lat.

Odmieniać czy nie odmieniać

Wprawdzie „event” do tej pory nie został przyswojony ortograficznie (nie piszemy ewent ani iwent), nie przyswoiliśmy go także fonetycznie (akcentujemy go na ostatniej sylabie), ale w języku polskim praktycznie zaadaptowano go fleksyjnie i spotyka się formy: eventu, eventy, eventów.

Użytkownicy słowa event pytają, czy należy je odmieniać, czy nie. Otóż i sekretarz Rady Języka Polskiego, i prof. Bańko jednoznacznie zalecają odmianę słowa.

Przypadek   liczba pojedyncza    liczba mnoga

mianownik:     event                       eventy

dopełniacz:      eventu                    eventów

celownik:         eventowi                eventom

biernik:            event                       eventy

narzędnik:        eventem                 eventami

 miejscownik: evencie                   eventach

Od autora

Moim zdaniem dopóki nie pojawi się w „Słowniku języka polskiego” definicja eventu, powinniśmy posługiwać się polskimi wyrazami, na przykład „wydarzenie” i ewentualnie formułować dodatkowe jego cechy. Ale – przewiduję, że słowo event znajdzie swoje miejsce w tym słowniku.

Barbara Ellwart

*) Pisze o tym prof. Mirosław Bańko z PWN.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej