Powakacyjne łamigłówki

Za nami już wakacje. Niektórzy byli już na urlopie, inni dopiero wybierają się na odpoczynek. W wolnym czasie lubimy rozwiązywać zagadki, krzyżówki, organizować gry i zabawy. Dziś proponuję zadania z języka polskiego, ujawniające stopień opanowania gramatyki, frazeologii oraz znaczenia wyrazów rodzimych i zapożyczonych. Na rozwiązania czekamy do końca września br. Piszcie Państwo na adres: m.kuzma@solidarnosc.gda.pl. Rozlosujemy nagrody. Miłej zabawy!

Zadanie I

Proszę połączyć w pary wyrazy z ich definicją (lub fragmentem definicji), zgodnie ze wzorem:

1. konwencja, a) konwersacja, b) konserwacja‘umowa międzynarodowa’ c) ‘towarzyska rozmowa’, d) ‘zabiegi mające na celu utrzymanie czegoś w dobrym stanie’;

WZÓR: konwencja‘umowa międzynarodowa’

konwersacja – ………………………………………………………………………

konserwacja – ………………………………………………………………………

2. a) adaptować, b) adoptować – c) ‘przyjąć do rodziny’, d) ‘przystosować’;

adaptować – …………………………………………………………………..……..

adoptować – ………………………………………………………………….……..

3. a) subwencja, b) subskrypcja – c) ‘model płatności za produkty i usługi’, d) ‘zapomoga’

subwencja – …………………………………………………………………..……..

subskrypcja – ……………………………………………………………….………

4. a) konserwatorium, b) konwersatorium – c) ‘szkoła’, d) ‘rodzaj zajęć akademickich’

konserwatorium – …………………………………………………………………..

konwersatorium – …………………………………………………………………..

Zadanie II

Proszę – zgodnie ze wzorem – połączyć w pary rzeczowniki i przymiotniki (dostosowując formę przymiotnika do rzeczownika). Wszystkie wyrazy muszą być wykorzystane jeden raz.

1. Rzeczowniki: uczony, a) człowiek, b) rada, c) sąd, d) mina oraz przymiotniki: wybitny, e) mądry, f) rozsądny, g) przemyślany, h) trafny;

WZÓR: uczony – wybitny

człowiek – ……………………………………………………………………….…..

rada – ………………………………………………………………………………..

sąd – …………………………………………………………………………………

mina – ……………………………………………………………………………….

2. Rzeczowniki: a) okna, b) sukcesy, c) błędy, d) wysiłki, e) kwoty, f) głupstwa oraz przymiotniki: g) astronomiczne, h) spektakularne,  i) horrendalne, j) wielkie, k) piramidalne, l) tytaniczne;

okna – ………………………………………………………………………………

sukcesy – ……………………………………………………………………….……

błędy – ……………………………………………………………………….………

wysiłki – …………………………………………………………………….………

kwoty – ……………………………………………………………………….……..

głupstwa – …………………………………………………………………………..

Zadanie III

Proszę podzielić grupę liter na wyrazy i – zgodnie ze wzorem – uporządkować je tak, żeby powstało przysłowie.

WZÓR:  brzegiwodarwiecicha – Cicha woda brzegi rwie.

1. oczysercuczegożalwidząnietegonie –  ……………………………………………..

2. ostatnisiętenśmiejeśmiejektosię –  ……………………………………….………..

3. jaskółkaniewiosnyjednaczyni –    …………………………………………………

4. mądregooszukaćtrudno – …………………………………………………………

5. poddołkisamkimkopiektowpadawnie  – …………………………………………..

6. trudnegonicchcącegomadlanie – ………………………………………….………

7. domu alewszędzienajlepiejwdobrze – …………………………………………….

8. wróbelgołąbnalepszywdachuniżgarści – …………………………………..………

9. początekpołowadobryroboty – ……………………………………………………

10. błądziniepytakto – ………………………………………………………………

Barbara Ellwart

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej