Internet czy internet

Internet w Polsce dostępny jest oficjalnie od 20 grudnia 1991 r. – czyli od 20 lat – i większość Polaków nie wyobraża już sobie życia bez niego. Nadal jednak toczą się dyskusje na temat pisowni słowa Internet. Jedni językoznawcy uważają, że powinien być pisany wielką literą, inni – małą, jeszcze inni dopuszczają pisownię dwojaką.

 Co to jest Internet i jaka jest jego historia?

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa. W sensie logicznym to przestrzeń adresowa działająca w oparciu o specjalistyczny sprzęt sieciowy oraz istniejącą już infrastrukturę telekomunikacyjną. Jak podaje WIKIPEDIA, początki Internetu wiążą się z powstaniem rozległej sieci ARPANET w latach 60. XX wieku, gdy amerykańska organizacja badawcza prowadziła badania studyjne nad możliwościami dowodzenia w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie uzyskanych raportów podjęto prace projektowe nad skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować mimo jej częściowego zniszczenia.

Od czego pochodzi wyraz Internet?

Słowo Internet to skrótowiec od angielskiego inter-network, w tłumaczeniu dosłownym „między-sieć”

Skąd biorą się wątpliwości dotyczące pisowni słowa INTERNET?

Jak pisze dr Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego, nazwa sieci komputerowej bywa pisana dwojako (małą i wielką literą), ponieważ nawet wydawnictwa poprawnościowe nie są zgodne co do jej pisowni. „Nowy słownik ortograficzny PWN” pod red. E. Polańskiego z 1997 r. oraz „Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN” pod red. A. Markowskiego z 1999 r. rejestrują tylko rzeczownik Internet – pisany wielką literą. Ale już „Wielki słownik ortograficzny języka polskiego” pod red. A. Markowskiego z 1999 r. podaje formy Internet oraz internet, różnicując ich użycie – Internet to nazwa własna systemu, a internet to „każdy system łączności komputerowej”.

Profesor Bień z Uniwersytetu Warszawskiego pisze, że „Internet jest nazwą własną konkretnej globalnej sieci komputerowej. Jednym ze źródeł wątpliwości co do pisowni tego słowa jest fakt, że Internet ma strukturę hierarchiczną i w konsekwencji laikom może się wydawać, że istnieje wiele „internetów”. Drugą przyczyną wątpliwości jest utożsamianie Internetu z konkretnymi usługami dostępnymi w tej sieci, w szczególności z „wszechświatową pajęczyną”, czyli WWW, lub też z usługą zapewnienia dostępu do Internetu. Takie postrzeganie Internetu sprawia, że można spotkać się z pisownią analogiczną jak telefon, dalekopis itp., tj. małą literą, tendencja ta nie zasługuje jednak na poparcie”.

Co na to Rada Języka Polskiego?

Na stronie internetowej Rady Języka Polskiego czytamy, że „określenie nowego medium elektronicznego – medium właśnie, a nie systemu, który to medium „obsługuje” – zapisuje się już małą literą. (…) słowo występuje bowiem w dwóch użyciach – jako nazwa własna i pospolita. Nazwa własna pierwszej (…) sieci – Internet – przekształciła się w nazwę pospolitą. Przeciętny użytkownik tego medium nie zdaje sobie bowiem sprawy, że korzysta z konkretnej sieci. (…) Traktuje tę nazwę jako ogólną nazwę nowego medium – tak jak prasę, radio czy telewizję”.

A zatem – zdaniem Rady Języka Polskiego – słowo INTERNET można pisać dwojako:

1. wielką literą – gdy się ma na myśli konkretną globalną sieć, np. w zdaniu Zakładał nowy system w Internecie, a w XYZ już go założył. (przy czym XYZ byłoby nazwą innej globalnej sieci, gdyby taka istniała),

2. małą literą – gdy traktuje się sieć jako medium, a nie system, który to medium „obsługuje” (np. Znalazł to w internecie).

Barbara Ellwart

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej