Państwo młodzi i wujostwo

Dlaczego rzeczowniki wujostwo i państwo sprawiają kłopot? Która forma jest poprawna: wujostwo przyjechało czy wujostwo przyjechali? Jak należy mówić i pisać: kochani wujostwo czy kochane wujostwo?

Słowo wujostwo nazywa dwie osoby – parę małżeńską: ciocię i wujka – i ma skomplikowaną sytuację gramatyczną.

Nietypowe „wujostwo”

Budowanie zdań z rzeczownikami męskoosobowymi w liczbie mnogiej, np. uczniowie, bracia, nie sprawia kłopotu i nikt nie ma wątpliwości, że w zdaniach zastosujemy te wyrazy następująco:

Kochani bracia przyjechali.
Mam kochanych braci.
Moi uczniowie są fantastyczni.

Ale – gdy trzeba zbudować zdania z rzeczownikiem „wujostwo” – wtedy pojawiają się wątpliwości.

Proszę uzupełnić poniższe zdania poprawnymi formami wyrazów w nawiasach i porównać je ze sformułowaniami poniżej.

Grupa A:

1. (Kochany) wujostwo wczoraj (przyjechać)
2. Mam (kochani) (wujostwo)
3. (Mój) wujostwo zawsze (być) (fantastyczny)
4. Z (drogi) (wujostwo) spotkamy się jutro.

Poprawnie sformułowane zdania:

Grupa B:

1. Kochani wujostwo wczoraj przyjechali.
2. Mam kochanych wujostwa.
3. Moi wujostwo zawsze są fantastyczni.
4. Z drogimi wujostwem spotkamy się jutro.

Po porównaniu zdań z grupy A ze zdaniami z grupy B zastanawiamy się, dlaczego pojawiły się trudności?

Przyczyna błędnych sformułowań

Wujostwo to rzeczownik rodzaju nijakiego liczby pojedynczej, ale gdy łączy się z czasownikami, przymiotnikami lub zaimkami, wtedy musi być traktowany tak, jakby był rzeczownikiem męskoosobowym w liczbie mnogiej, np.:

Kochani wujostwo przyjechali. (Nie! „Kochane wujostwo przyjechało.”)
Moi wujostwo są fantastyczni. (Nie! „Moje wujostwo jest fantastyczne.”)

Jak widać, mimo że rzeczownik „wujostwo” występuje w liczbie pojedynczej, to jednak wymaga od czasowników i przydawek liczby mnogiej i rodzaju męskoosobowego (czasowników: „przyjechali”, „są”, przymiotnika „Kochani” oraz zaimka „Moi”).

Przykłady poprawnego użycia słowa „wujostwo”

Kochani wujostwo zaprosili nas na obiad.
Dawno nie widziałem wujostwa.
Kupiłam moim wujostwu piękne kwiaty.
Pierwszy raz widzę drogich wujostwa na spacerze w naszym parku.
Z drogimi wujostwem wyjeżdżamy w góry na narty.
Rodzice ciekawie opowiadali o drogich wujostwu.

Odmiana rzeczownika „wujostwo”z przymiotnikiem „drodzy”

M. drodzy wujostwo
D. drogich wujostwa
C. drogim wujostwu
B. drogich wujostwa
N. z drogimi wujostwem
Ms. o drogich wujostwu

Odmiana wyrażenia „państwo Makowscy”

Wyraz „państwo” w znaczeniu ‘pan i pani’ lub ‘panie i panowie’ ma podobną odmianę jak słowo „wujostwo”.

Poprawna odmiana wyrażenia „kochani państwo Makowscy”.

M. kochani państwo Makowscy
D. kochanych państwa Makowskich
C. kochanym państwu Makowskim
B. kochanych państwa Makowskich
N. z kochanymi państwem Makowskimi
Ms. o kochanych państwu Makowskich

„Państwo młodzi”

Wyrażenie „państwo młodzi” w znaczeniu ‘nowożeńcy’ też wymaga starannej odmiany, np.:

Zrobimy sobie zdjęcie z państwem młodymi. (Nie! z „państwem młodym”)

Zabrakło państwa młodych.
Goście pojechali z państwem młodymi.
Rozmawialiśmy o państwu młodych.

Uwaga!

Rzeczownik „małżeństwo” występuje w liczbie pojedynczej i wymaga od związanych z nim wyrazów (czasowników i przydawek), by występowały w liczbie pojedynczej.

Do restauracji przyjechało małżeństwo Nowaków.
Poznałem to małżeństwo na wycieczce.
Małżeństwo Kowalskich jest szczęśliwe.
Życzyliśmy temu małżeństwu wszystkiego najlepszego.
Pracowałam z młodym małżeństwem.

Barbara Ellwart

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej