Adam, Bogusław i inne imiona

Etymologia wyrazów cieszy się dużą popularnością, ale najczęściej słyszę pytania o znaczenie imion. Wybrałam kilkanaście, by pokazać, skąd wywodzą się popularne w Polsce imiona.

Imię

Słowo „imię” to: ‘miano osobiste, nazwa, nazwisko; reputacja’. Zgodnie ze „Słownikiem etymologicznym języka polskiego” PWN z 2003 roku jest to wyraz rodzimy, którego polski zapis pochodzi z XIV wieku. Słowo wywodzi się z języka prasłowiańskiego i w podobnej formie występuje w językach słowiańskich, np.: czeskie jméno, rosyjskie [imjá], ukraińskie [imjá].

Etymologia imion na „A”

Imię Adam pochodzi z wielu źródeł. W języku hebrajskim oznacza człowieka (adam – to ‘ludzie’) lub ziemię (adhamah to ‘ziemia’), sumeryjskim ada-mu (‘mój ojciec’), akadyjskim ad-mu (‘stworzony, zrodzony, dziecko’) lub arabskim adama (‘łączyć się’). Najczęściej przyjęte jest znaczenie biblijne: ‘pierwszy człowiek stworzony przez Boga’.

Ada pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza: ‘stroić się, upiększać się’. Imię to zaczerpnięte zostało z Biblii i zaczęło być używane na przełomie XIX i XX wieku.

Adrian jest pochodzenia łacińskiego. Imię oznaczało osobę z miasta Adria (Hadria) w Italii. W przeszłości imię Adrian nosiło kilku sławnych cesarzy rzymskich.

Agata pochodzi od greckiego słowa agathe – ‘dobra, szlachetna, wspaniała, ciepła, o wielkim sercu’ lub agathos – ‘dobrze urodzony, szlachetny’.

Agnieszka pochodzi od greckiego słowa hagneia i oznacza: ‘czystość, bez skazy, świętość’.

Albert to imię męskie pochodzenia germańskiego. Oznacza ono ‘człowieka szlachetnego, prawego’ albo ‘pochodzącego z zacnego rodu’.

Aleksander pochodzi od greckiego słowa aleksandros, składającego się z dwóch członów: alekso – ‘bronię się, odpieram atak’ i andros – ‘mężczyzna, mąż’. Imię to oznacza: ‘obrońca ludzi, troszczący się o mężów’ lub ‘odpierający wrogów’.

Alina to imię żeńskie pochodzące z języka niemieckiego, powstało jako zdrobnienie imion Adelajda i Adelina. Imię to oznacza osobę, która zachęca do działania.

Imię Amelia pochodzi z języka staroniemieckiego i oznacza ‘pracowitą gospodynię lub dzielną obrończynię ogniska domowego’.

Anna to imię żeńskie pochodzące z języka hebrajskiego od słowa channah – ‘wdzięk, łaska’. Imię Anna oznacza ‘kobietę miłą, łagodną i przyjemną’.

Imię Artur jest pochodzenia celtyckiego lub walijskiego, prawdopodobnie wywodzi się ze słowa art, arth – ‘niedźwiedź’. Niektórzy wiążą je również z językiem greckim arktos – ‘niedźwiedzica’.

Etymologia imion na „B”

Barbara to imię pochodzenia greckiego, od słowa barbaros – ‘barbarzyński, niegrecki, obcy’.

Beata to imię pochodzenia łacińskiego, od słowa beata – ‘błogosławiona, szczęśliwa’. Oznacza osobę, ‘której się szczęści, dobrze wiedzie’ lub ‘która jest bogata’.

Benedykt to imię pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa benedictus – ‘błogosławiony’ lub od benedico – ‘mówić o kimś dobrze, życzliwie, chwalić go’. Imię oznacza ‘osobę błogosławioną lub taką, o której dobrze się mówi i dobrze się jej życzy’.

Bogdan to imię męskie pochodzenia starosłowiańskiego, które wywodzi się od wyrazów Bóg i dan – ‘dany’. Imię to oznacza: ‘dany od Boga’ lub ‘Bogu oddany’.

Bogumił to imię męskie pochodzenia słowiańskiego. Powstało z połączenia wyrazów Bog – ‘Bóg’ oraz mił – ‘miły’. Imię to oznacza: ‘miły Bogu’ lub ‘miłujący Boga’.

Imię Bogusław jest pochodzenia starosłowiańskiego i oznacza: ‘ten, który sławi Boga’.

Barbara Ellwart

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej