Zarząd Regionu Gdańskiego. Jedziemy do Warszawy i zbieramy podpisy

Przygotowania do manifestacji 10 maja w Warszawie oraz referendum w sprawie „Zielonego Ładu” to główne tematy posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które obradowało 6 maja w Gdańsku.

Majowe posiedzenie Zarządu Regionu rozpoczęła prezentacja związana z 30 rocznicą powstania „Magazynu Solidarność”. Pierwszy numer „Magazynu Solidarność” ukazał się w kwietniu 1994 roku. Pomysłodawcą wydawnictwa był Jacek Rybicki, pełniący wówczas funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Była to odpowiedź na antyzwiązkową propagandę dominującą w zliberalizowanych mediach lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. NSZZ „Solidarność” w Regionie Gdańskim postanowił mówić o sprawach społecznych własnym głosem, dlatego powołano „Magazyn Solidarność”, miesięcznik drukowany w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy.

W ciągu ostatnich 30 lat dziennikarze „MS” relacjonowali i komentowali przeobrażenia polskiego systemu gospodarczo-społecznego oraz ważne dla Polski wydarzenia. W centrum uwagi redakcji były sprawy społeczne. Relacjonowano akcje związkowe, manifestacje i pikiety, które podejmowane były w obronie praw pracowniczych i ogólnospołecznych. Gdy przegląda się kolejne numery „Magazynu Solidarność” widać, jak zmieniało się życie w Polsce, jak zmieniał się standard życia, wreszcie – jak zmieniał się nasz Związek.

Kolejnym punktem posiedzenia Zarządu Regionu były sprawy związane z organizacją manifestacji, która odbędzie się 10 maja br. w Warszawie. Dzień manifestacji nie jest przypadkowy, 10 maja to ostatni dzień pracy parlamentu w Polsce przed czekającymi nas wyborami do Parlamentu Europejskiego.

10 maja to także dzień rozpoczęcia zbierania podpisów do ogólnokrajowego referendum w sprawie „Zielonego Ładu”. Zdaniem przewodniczącego ZR Krzysztofa Dośli, obecnie waży się przyszłość większości miejsc pracy w Polsce. W Europie będą likwidowane miejsca pracy, ale jednocześnie przenoszone będą one na inne kontynenty, do krajów, w których nie obowiązują ograniczenia związane z „ochroną klimatu”. NSZZ „Solidarność” chce, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za zobowiązaniem Prezydenta RP, Parlamentu RP, Rządu RP do odrzucenia przez Polskę polityki klimatycznej UE w obecnym kształcie zawartej w europejskim Zielonym Ładzie?”

Zbieranie podpisów odbywać się będzie także po manifestacji. Ważne jest, aby w akcję zaangażowały się wszystkie struktury związkowe. Krzysztof Dośla zaapelował o liczny udział w manifestacji, jednocześnie zwracał uwagę, aby nie dać się sprowokować podczas manifestacji. NSZZ „Solidarność” organizuje przejazd do Warszawy, ale także opiekę prawną. Przez cały czas dyżurować będą prawnicy i w razie jakiś problemów będzie można skorzystać z ich pomocy.

W części poświęconej informacjom z zakładów pracy mówiono między innymi o negocjacjach prowadzonych przez „Solidarności” na Politechnice Gdańskiej i o wyborach uzupełniających w Stoczni Wojennej.

Marek Dzięcielski, przewodniczący OP NSZZ „S” Pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku poinformował o pikiecie, która dobyła się 23 kwietnia br. w Warszawie. Wzięło w niej udział około 2,5 tys. pocztowców, a dotyczyła ona zwolnień pracowników Poczty Polskiej planowanych przez obecny zarząd.

Dobre wieści płyną natomiast z Portu Gdańskiego Eksploatacji, gdzie po wielu latach różnego rodzaju perturbacji, sytuacja w końcu jest stabilna. Port przynosi zyski, a związkom zawodowym udało się wynegocjować godziwe podwyżki – o czym poinformował przewodniczący zakładowej organizacji związkowej Piotr Ratkowski.

Joanna Lewna-Winnicka, przewodnicząca KM Oświaty i Wychowania NSZZ „S” w Tczewie przedstawiła stanowisko dotyczące planów wprowadzenia języka ukraińskiego dla dzieci z Ukrainy w polskich szkołach.

Sytuacja w oświacie była także tematem wystąpienia przewodniczącej sekcji oświaty Bożeny Brauer, która mówiła miedzy innymi o podwyżkach, które otrzymali nauczyciele, ale także o zagrożeniach jakie niesie ze sobą polityka obecnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Przewodniczący Krzysztof Dośla poinformował o spotkaniu w siedzibie bydgoskiej delegatury IPN, które dotyczyło wspólnych inicjatyw podejmowanych przez gdański oddział IPN oraz pięć regionów NSZZ „Solidarność”, a mających na celu upamiętnienie 40. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej