ZRG 11 września br.: historia NSZZ „Solidarność” i bieżąca praca związkowa

Wrześniowe posiedzenie ZRG NSZZ „S” było symbolicznym połączeniem najnowszej historii i dziejów NSZZ „S” z bieżącą związkową pracą. Gościem członków ZRG był poseł Janusz Śniadek, jeden z czterech przewodniczących KK NSZZ „S” na przestrzeni działalności Związku.

Związkowi działacze mieli 11 września br. okazję zapoznania się z dwiema pracami stypendystów Funduszu Stypendialnego NSZZ „S” działającego w Regionie Gdańskim, jedynego takie związkowego funduszu, z którego przydzielane są stypendia szczególnie uzdolnionym i aktywnym uczniom, którzy opisują też swoje „spotkania” z NSZZ „Solidarność”, spisane na kanwie bezpośrednich relacji świadków wydarzeń z lat 70 i 80. Okazję do prezentacji swych prac mieli tym razem Paweł Ciaś (relacja z wypowiedzi Romana Stegarta o 1970 r., i o strajku w Gdyni) oraz Zofia Czerwińska (wywiad z dziadkiem Jerzym Czarnieckim o strajku 1970, 1980 w Stoczni Gdańskiej).

W tym roku miała miejsce 21 stypendialna edycja. Przyznano dotychczas 767 stypendiów szczególnie uzdolnionym młodym ludziom. Delegacja związkowa była też obecna na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 4 września br. w Szkole Podstawowej im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach. 

Jak przypomniał Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” 11 września to ważna data w procesie tworzenia NSZZ „S” – tego dnia w 1980 roku podpisane zostało porozumienie w Hucie Katowice tzw. Porozumienie Dąbrowskie, które utorowało drogę do realizacji pierwszego punktu postulatów gdańskich MKS: utworzenia nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Na tej podstawie dopuszczono do zarejestrowania NSZZ „Solidarność”. Na czele Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego stał jako przewodniczący Andrzej Rozpłochowski, sekretarzem MKR był Kazimierz Świtoń.

Wojciech Książek i Krzysztof Dośla złożyli gratulacje i podziękowania organizacjom zakładowym NSZZ „S” i osobom prywatnym, którzy przekazali datki na nasz Fundusz Stypendialny. Krzysztof Dośla podziękował też wszystkim, którzy brali udział w obchodach rocznicowych podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „S”, tak w Gdyni, jak w Gdańsku – w Sali BHP Stoczni Gdańskiej i przy stoczniowej bramie nr 2.   

Dla gościa wrześniowych obrad ZRG Janusza Śniadka, jednego z czterech liderów „Solidarności” od 1980 roku, posła trzech kadencji było to „spotkanie sentymentalne” i czas refleksji, poczynając od wstąpienia do Związku po studiach, w sierpniu 1981 r. W 1998 r. został on wybrany na przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, a we wrześniu 2002 r., po porażce wyborczej Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy, zastąpił na stanowisku przewodniczącego KK NSZZ „S” Mariana Krzaklewskiego. W wyborach parlamentarnych w 2011 r. z listy Prawa i Sprawiedliwości został posłem. Był przewodniczącym Rady Ochrony Pracy, która opiniuje działania PIP.

– Odwoływałem się przez cale dorosłe życie do idei „Solidarności”. Szczególnym sukcesem było zwalczenie tzw. syndromu pierwszej dniówki, parawanu dla patologii pracy „na czarno” oraz plagi śmieciówek. Teraz powodem do satysfakcji jest zapowiedź realizacji naszego postulatu wprowadzenie tzw. emerytur stażowych – mówił Janusz Śniadek, który miał też poważny udział w przeforsowaniu ograniczenia handlu w niedzielę w sieciach wielkopowierzchniowych, co było sukcesem, co prawda z licznymi próbami jego obejścia, pozostawieniem niedzielnego handlu w jednej z wielkich obcych sieci oraz na stacjach benzynowych.

Z kolei Karol Guzikiewicz, przewodniczący stoczniowej „S” oraz radny pomorskiego Sejmiku poinformował, że 31 sierpnia br. ceremonią wbicia pierwszej łopaty zainaugurowano budowę fabryki wież offshore w Gdańsku, dla potrzeb morskiej energetyki wiatrowej z projektu Morskiej Energetyki Wiatrowej (MEW). Celem Agencji Rozwoju Przemysłu jest wybudowanie na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej w dwa i pół roku wielkiej hali. W nowej fabryce znaleźć ma pracę blisko 500 osób. Jest to wspólne przedsięwzięcie ARP, globalnej hiszpańskiej spółki GRI Renewable Industries oraz powołanej dla realizacji inwestycji spółki Baltic Towers sp. z o.o.

Z kolei stoczniowcy – fachowcy z PGZ Stocznia Wojenna, pilnie oczekują wzrostu płac. Mirosław Kamieński, przewodniczący KM NSZZ „S” PGZ Stocznia Wojenna, członek prezydium Rady Krajowej Sekcji Pracowników Cywilnych MON, optymistycznie ocenił perspektywy programu „Miecznik”, ale jednocześnie jasno określił, iż załoga oczekuje wzrostu płac. Liczy na kompromis w tej sprawie z zarządem stoczni, na drodze negocjacji, bez sięgania do wchodzenia w spór zbiorowy i do akcji protestacyjnej.

Sprawy wynagrodzeń są palące także w sferze oświaty. Bożena Brauer, przewodnicząca Rady Międzyregionalnej Sekcji OiW NSZZ „S” wyjaśniła podczas ZRG na czym problem polega – na spłaszczaniu płac. Otóż wynagrodzenia nauczycieli stażystów, ludzi po studiach, mających kształcić nasze dzieci, z trudem przekraczają płacę minimalną. Nie jest zadawalający wzrost płac w oświacie i w porównaniu z innymi grupami zawodowymi, szczególnie w gospodarce narodowej – pogłębia się więc płacowa przepaść.

Według zapowiedzi premiera Morawieckiego cała sfera budżetowa ma otrzymać w 2024 r. podwyżki, które przewyższają inflację (przewidziana przez rząd na 6,6 proc.). Szef rządu zaznaczył, że osoby zatrudnione w budżetówce i służbach publicznych mogą liczyć na wzrost o 12,3 proc.

Wynagrodzenie nauczycieli różni się w zależności od stopnia awansu zawodowego. Jest to procent kwoty bazowej, ustalanej każdego roku w ustawie budżetowej. Kwota bazowa, według projektu, ma wynieść 4471,28 zł (obecnie jest to 3 981,55 zł). Po podwyżce o 12,3 proc. stawki pensji brutto będą wynosić dla nauczyciela dyplomowanego – 5 109,65 zł (wzrost o 559,65 zł), dla nauczyciela mianowanego – 4 368,47 zł (wzrost o 478,47 zł) a dla nauczyciela początkującego – 4143,87 zł (wzrost o 453,87 zł), w przypadku nauczycieli z wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2023 r. podwyżki dla strefy budżetowej, w tym dla nauczycieli, wyniosły do 7,8 proc. Najniższa krajowa pensja to 3600 zł. Oznacza to, że płace nauczycieli relatywnie spadły w relacji do średniej krajowej w gospodarce oraz do inflacji (w 2022 r/d/r 14,4 proc.). A to budzi troskę o dobór i jakość nauczycielskich kadr.

Kolejne posiedzenie ZRG zaplanowano na 2 października br. XXXI sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” odbędzie się 19-20 października br. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale – zostaną na nim wybrane ogólnokrajowe władze Związku.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej