ZRG: Jak sobie radzą przedsiębiorstwa Wybrzeża w czasie pandemii

Jak sobie radziły przedsiębiorstwa w czasie trwającej pandemii oraz stan i perspektywy przemysłu stoczniowego zdominowały poniedziałkowe posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, zwołane po trzymiesięcznej, wywołanej pandemią COVID-19, przerwie.

Członkowie ZRG NSZZ „S” zebrali się 8 czerwca br. na posiedzenie wyjątkowo w Sali BHP. Trzymano tzw. dystans społeczny.

Sytuacja na Pomorzu wydaje się ustabilizowana. Nikt np. z pracowników biur ZRG NSZZ „S” nie zapadł na chorobę wywoływaną przez koronawirus. W innych rejonach już tak dobrze nie było. Niepokojące wieści dochodzą nadal z Górnego Śląska i Łodzi, np. 6 czerwca potwierdzono rekordową do tej pory liczbę nowych przypadków zakażenia w Polsce – 576. Większość z nich na Śląsku. Testy wypadły pozytywnie także poniedziałek. Zanosi się na kolejny smutny rekord. W poniedziałek 8 czerwca br. na Śląsku Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Aktywów Państwowych zdecydowały się na zatrzymanie wydobycia i wyłącznie 12 kopalń – 2 należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej i 10 Polskiej Grupy Górniczej.

– Niestety, nadal przebieg tej choroby ma swoją dynamikę i jest nieoczekiwany. Nadal jest zagrożenie, że w pewnym momencie może pojawić się kolejne ognisko epidemii. Mamy z tym problem. Nie zapominajmy o zasadach bezpieczeństwa oraz reguł profilaktyki – apelował Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S”.

Zarząd Regionu i jego biura nie zawiesiły prac. Zostały ona przeniesione od połowy marca br. na „on-line” oraz były prowadzone w formie jednoosobowych dyżurów w poszczególnych działach. Praca zdalna zdała  egzamin.

W tym czasie odbyły się trzy szkolenia on-line zaproponowane i przeprowadzone przez Dział Szkoleń Regionu Gdańskiego, prawnicy z Działu Prawnego udzielili około trzystu porad prawnych, aktualizowana była strona internetowa gdańskiej „S”, wychodził IBIS i ukazał się podwójny numer „Magazynu Solidarność”. Dział Programów Europejskich rozliczył jeden z projektów i uzyskał przedłużenie realizacji pozostałych terminów.

W budynku przestrzegano zaleceń inspekcji sanitarnej (GIS) i Ministerstwa Zdrowia. Systematycznie były dezynfekowane klamki i pomieszczenia ogólnodostępne.

Oprócz realizacji budżetu, głównym tematem była pandemia i jej skutki. Okazuje się, że odnotowaliśmy przypadki, w których pracodawcy jednostronnie wprowadzali nowe zasady, powołując się na ustawę z 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ale nie konsultując tego ze związkami zawodowymi. I tak dochodziło do zmian bez obowiązkowych konsultacji w regulaminach wynagradzania, w układach zbiorowych pracy, a nawet takie układy były wypowiadane.   

Przypadki te zostały zgłoszone Państwowej Inspekcji Pracy. Jako, że do 6 czerwca br. zawieszone były w większości czynności kontrolne PIP inspekcja nimi się nie zajmowała. Powinna uczynić teraz swoim priorytetem samodzielne, a bezprawne, forsowanie zmian przez pracodawców pod pretekstem pandemii. Tak zadziało się m.in. w komunalnym OPEC w Gdyni, który zaopatruje w ciepło mieszkańców Gdyni, Rumi i Wejherowa.

– Został u nas wypowiedziany układ zbiorowy pracy po tym, jak w marcu br. otrzymaliśmy propozycję zmian w układzie, dotyczących zasad wynagradzania. Liczymy na rzeczowe negocjacje. Nie mogły być przecież prowadzone w szczycie pandemii, pod presją obostrzeń. Na razie dialogu nie ma, a ten podejmowany był pozorowany, porozumienia nie były honorowane – poinformował Wojciech Litewski, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w OPEC Gdynia.

W sprawie zmiany warunków pracy w OPEC Krzysztof Dośla interweniował u prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Rozmowy będą kontynuowane. Gdynia z 29,56 proc. udziałów jest obok Gminnego Związku Komunalnego „Dolina Redy i Chylonki (66,37 proc.) jest głównym udziałowcem OPEC.

Do tematu problemów polskich stoczni i innych przedsiębiorstw produkcyjnych z Wybrzeża wrócimy wkrótce.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej