Zarząd Regionu Gdańskiego. Co dalej z gospodarką morską?

Gospodarka morska, emerytury stażowe i rządowy program „Nowy Ład” to tylko niektóre z tematów omawianych przez członków Zarządu Regionu Gdańskiego na majowym posiedzeniu. Po raz kolejny obrady z powodów obostrzeń pandemicznym odbyły się zdalnie.

Spotkanie z posłem Januszem Śniadkiem

Posiedzenie regionalnych władz gdańskiej „Solidarności” 10 maja br. rozpoczęły się od spotkania z posłem Januszem Śniadkiem, przewodniczącym Rady Ochrony Pracy. Przedstawił on najważniejsze sprawy, którymi w ostatnim czasie zajmował się parlament, w tym przede wszystkim przegłosowaniem w Sejmie Krajowego Planu Odbudowy. W ciągu 30 dni ustawą ma się zająć Senat. Zdaniem Janusza Śniadka odrzucenie tego planu byłoby zmarnowaniem szansy, jaka stoi przed Polską. Mówił on także o różnych przekłamaniach dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, które znalazły się w różnego rodzaju przekazach. Między innymi nieprawdziwa jest teza forsowana przede wszystkim przez polityków Platformy Obywatelskiej, że plan nie był konsultowany z samorządami. Dowodem na to jest fakt, że 4 maja br. w komunikacie po posiedzeniu zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego strony uznały, że konsultacje przyniosły wiele rozwiązań korzystnych dla samorządowych wspólnot mieszkańców. Liderzy ogólnopolskich organizacji samorządowych podziękowali stronie rządowej za współdziałanie w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy. Pod komunikatem w tej sprawie podpisał się między innymi prezydent Sopotu Jacek Karnowski (Związek Miast Polskich).

Janusz Śniadek poinformował również, że prawdopodobnie w sobotę 15 maja br. rząd przedstawi założenia programu Nowy Ład, który jest planem partii rządzącej na czas po pandemii. Zostaną w nim przedstawione zamierzenia i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Celem Nowego Ładu, który oparty jest na inwestycjach w szereg obszarów gospodarczych, jest doprowadzenie do skokowego podwyższenia poziomu życia Polaków. 

Członkowie ZRG zadawali Januszowi Śniadkowi pytania dotyczące gospodarki morskiej, emerytur stażowych, zmian w przepisach dotyczących państwowej inspekcji pracy czy nowelizacji ustawy o handlu w niedzielę. Poseł PiS stwierdził, że po konsultacjach z Piotrem Dudą przewodniczącym KK NSZZ „Solidarność”, ustalili, że obecnie najważniejsza dla związku jest akcja dotycząca emerytur stażowych. Natomiast nad ustawą o państwowej inspekcji pracy trwają prace w specjalnie powołanym zespole.

Gospodarka morska

Karol Guzikiewicz, zastępca przewodniczącego OM NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej poruszył temat energetyki wiatrowej. Jego zdaniem trwa dziwna akcja lobbistyczna, która zagraża polskim interesom. Pojawiają się na przykład pomysły, aby port obsługujący morskie wieże wiatrowe, z których prąd ma popłynąć w 2026 roku, był poza granicami naszego kraju np. na Bornholmie lub w Niemczech. Zdaniem Karola Guzikiewicza powinny zapaść decyzje, które jednoznacznie określą, że zarówno wieże wiatrowe będą produkowane w Polsce, jak i port serwisowy będzie polskim portem.

Zdaniem Krzysztofa Dośli przewodniczącego ZRG potrzebny jest monitoring działań dotyczących gospodarki morskiej. Potrzebna jest również konsolidacja środowisk zainteresowanych gospodarką morską, co umożliwiłoby skuteczny lobbing i obronę interesów naszego regionu. Obawy co do realizacji inwestycji związanych z morską energetyką wiatrową podziela również Krzysztof Adamczyk, który uważa, że firmy niemieckie już się przygotowują do wejścia w ten projekt. Jeśli chcemy, aby to polskie firmy i porty w nim uczestniczyły, musimy się tym zająć niezwłocznie. Zwrócił on również uwagę, że pandemia pokazała jak istotne jest dbanie przez poszczególne państwa o własne interesy. O braku polityki rządu w zakresie gospodarki morskiej mówił Krzysztof Żmuda przewodniczący KM Remontowa Shipbuilding SA (Stocznia Północna). – Ministerstwo, którym kieruje Jarosław Gowin, ogłosiło rozpoczęcie prac nad założeniami polityki przemysłowej dla Polski. Pod koniec lutego br. wydano białą księgę zawierającej przewidywania dotyczące przemysłu, nie znalazło się tam ani słowa na temat sektora stoczniowego. A z drugiej strony, dowiadujemy się, że dzisiaj w Rostocku odbędzie się spotkanie odnośnie niemieckiego sektora stoczniowego, który już dostał około 1 mld euro i czeka na więcej – mówił Krzysztof Żmuda.

Dyskusję podsumował Mirosław Piórek przewodniczący „Solidarności” w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego SA.

– Obecna polityka stoczniowa opiera się na trzech filarach. Pierwszy to morskie farmy wiatrowe, drugi to dokończenie programu „Batory”, trzecia to są okręty. Problem polega na tym, że do Rostocku przyjeżdża pani kanclerz Merkel i spotyka się z przedsiębiorcami i związkami zawodowymi i mówi jak ta polityka ma wyglądać. Natomiast my próbujemy się dowiedzieć, jak to ma wyglądać. Jeżeli mamy trzy filary polityki, to muszą być rozłożone elementy na poszczególne firmy. Lobbing jest dobry, ale on musi być jasny, jaka firma co ma robić, w zależności od kompetencji. Pracy jest tyle, że starczy dla wszystkich firm przemysłu stoczniowego – mówił Mirosław Piórek, którego zdaniem wiele spraw można by rozwiązać, gdyby funkcjonował prawidłowo dialog społeczny. Istotne jest również, aby wszystkie zlecenia państwowe otrzymywały firmy zatrudniające pracowników na umowy o pracę.

Informacje z zakładów pracy

O braku dialogu społecznego na poziomie zakładu mówił natomiast Tomasz Muszyński, przewodniczący KZ NSZZ „S” Dovista Polska, Wędkowy k. Swarożyna. Pracodawca zamiast rozwiązać powstały problem wskazany przez związki zawodowe, wynajmuje firmę prawniczą, która wysyła do działaczy związkowych pisma przedsądowe. Takie działania dziwią szczególnie w firmie, która należy do duńskiego właściciela, a jak wiadomo skandynawski model zarządzania w dużej mierze opiera się na dialogu społecznym.

Mirosław Piórek poinformował o akcji szczepień, która odbyła się w Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego SA. Objęła ona nie tylko pracowników, ale także członków ich rodzin, a także kooperantów. Chęć zaszczepienia się zgłosiło 4100 osób.

Emerytury stażowe

Przewodniczący ZRG NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla relacjonując ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej, mówił o decyzji powołania komitetu inicjatywy ustawodawczej w sprawie emerytur stażowych, po jego zrejestrowaniu związek przystąpi do zbierania podpisów. Aby sprawą zajął się parlament trzeba w ciągu trzech miesięcy zebrać minimum 100 tys. podpisów.

Następne posiedzenie władz gdańskiej „Solidarności” zaplanowano na 7 czerwca br.

Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej