Żegnamy przyjaciela „Solidarności” Ojca Ryszarda Myśliwca

Żegnamy wielkiego przyjaciela nauczycielskiej Solidarności Ojca Ryszarda Myśliwca, który zakończył swój ziemski żywot w 98  roku życia.

To On, nie zważając na represje, w latach 1982 do końca 1989 r. wygłaszał wykłady i podtrzymywał na duchu nauczycieli w okresie stanu wojennego, a formację duchową pracowników oświaty kontynuował do ponownej legislacji NSZZ „Solidarność”. Tzw. Grupa O. Myśliwca spotykała się w kościele pw. św. Bartłomieja w Gdańsku, wzmocniona duszpasterskim wsparciem nieocenionego Jezuity, rozprowadzała prasę, informowała o internowanych i poszkodowanych przez reżim komunistyczny. Dzięki takim osobom jak O. Ryszard Myśliwiec przetrwał NSZZ Solidarność w duszach i umysłach Polaków, co mobilizowało działaczy do podejmowania różnorodnych akcji w  związkowych strukturach podziemnych.

Kontakt O. Ryszarda Myśliwca z naszą Komisją Międzyzakładową trwał niemalże do końca Jego dni, chociażby poprzez składanie  osobistych świątecznych życzeń dla naszej społeczności.

Z okazji 25-lecia NSZZ Solidarność w 2005 roku Kapłan został odznaczony złotą Odznaką Sekcji Krajowej Pracowników Oświaty i Wychowania, którą przyjął niezwykle wzruszony i jak zawsze skromny.

Nasza delegacja odwiedziła Ojca Ryszarda w domu zakonnym jezuitów w Jastrzębiej Górze w roku 2014, co sprawiło Mu wyraźną radość. Ale i to spotkanie miało wymiar ewangelizacyjny, duszpasterski, bo ten niezwykły kapłan żył Jezusem i pragnął Go nieść wszystkim ludziom.

Odszedł od nas niezapomniany duszpasterz, który kochał i cenił nauczycieli, zawsze sercem i duchem był przy nas.

Cześć Jego pamięci!

Członkowie Międzyzakładowej Organizacji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z przewodniczącą Bożeną Brauer
oraz Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z przewodniczącym Wojciechem Książkiem.

*Uroczystości pogrzebowe odbyły się 11 października 2021 r. w Jastrzębiej Górze. Wzięła w nim udział delegacja z Sekcji i „S” oświatowej w Gdańsku – wraz z pocztem sztandarowym. Pożegnanie wygłosiła Zofia Kuropatwińska.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej