Wojciech Książęk, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność

Wojciech Marek Książek – ukończył Technikum Elektryczne w Wejherowie, polonistykę na Uniwersytecie Gdańskim, studium z pedagogiki specjalnej, studium z zakresu zarządzania oświatą i nadzoru pedagogicznego, studium doktoranckie (z nauk społecznych na ATK w Warszawie).

Uczył od 1980 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pucku. W latach 1981-1982 odbywał roczną służbę wojskową w Pile oraz Chełmnie Pomorskim. W latach 1997 – 2001 wiceminister edukacji narodowej.

Z „Solidarnością” oświatową jest związany od 1980 roku, od 1989 jej współorganizator na terenie Ziemi Puckiej. Od 1993 roku przewodniczący Sekcji Oświaty Regionu Gdańskiego (powtórnie od 2002 roku – do chwili obecnej), delegat na Zjazdy Krajowe NSZZ „Solidarność”. Członek Zarządu i Prezydium Regionu Gd. NSZZ „S”. Odpowiada od 2002 r. m. in. za sprawy organizacji uroczystości Sierpnia 1980 oraz Grudnia 1970. Członek Rady Programowej TVP Gdańsk. Współzałożyciel Regionalnego Forum Edukacyjnego w Gdańsku (1995), Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność” (2002 – w kilkunastu edycjach przyznano ponad 600 stypendiów utalentowanym uczniom z rodzin niezamożnych), konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” (2003), wojewódzkiego konkursu plastyczno-muzycznego „Polska, moje miejsce, mój kraj”.

Jest autorem szeregu artykułów na tematy edukacyjne oraz książek „Rzecz o reformie edukacji” (2001) i „Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli… a to Polska właśnie” (2005). Jeden z redaktorów publikacji krajowej i regionalnej pt. „Jak pomóc nauczycielowi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych” (2004), poradnika dotyczącego zasad korzystania ze środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (2003), publikacji podsumowujących konkursy dla uczniów o losach Polaków na Wschodzie pt. „Katyń, Golgota Wschodu” (2000), z wiedzy o najnowszej historii Polski „Od  Jałty do Gdańska” (2005). Wydawca książki – zbioru 28 wywiadów uczniów z uczestnikami strajków 1988 roku: „W drodze do Wolnej Polski (2007). Pomysłodawca stworzenia i wydania LISTY „Ludzie 1988 roku na Wybrzeżu” (zawiera już ponad 3000 nazwisk uczestników tamtych protestów). Brał udział w powstaniu tablicy poświęconej czterem ofiarom stanu wojennego w Gdańsku (odsłonięta w 2016 r. na Placu Solidarności).

Wydał tomik tekstów poetyckich pt. „Ja, Człowiek, czyli rozmowa z cieniem” (1997) oraz dziennik z okresu pobytu w wojsku w latach 1981-1982 pt. „Wojsko, Dostojewski i ja (2006).  Otrzymał wyróżnienie: Fundacji POLCUL (Australia – 1992 r.) za działalność obywatelską, honorowe: „Amicus Educatio” (2004) za działania na rzecz oświaty, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (2005).  Na wniosek związków Rodzin Katyńskich został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej informacji na str.: www.wojciechksiazek.wordpress.com  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej