Zmiany w edukacji

Przedstawiamy różne materiały, w tym stanowisko WZD Sekcji, związane z przemianami w polskiej edukacji. Część z nich znajduje się na stronie opracowanej przez Wojciecha Książka – przewodniczącego Sekcji, stąd, aby nie dublować dokumentów, odesłania także do tej strony internetowej.

https://wojciechksiazek.wordpress.com/teksty-o-edukacji/ – na załączonej stronie internetowej znajduje się więcej informacji, materiałów na temat przemian w edukacji. Są między innymi artykuły, teksty o:

  • płacach w oświacie,
  • potrzebie podmiotowych relacji w szkołach,
  • znaczeniu wychowawczo-patriotycznej funkcji szkoły,
  • zmianach w ustawie Karta Nauczyciela i prawie oświatowym,
  • matematyce w szkołach,
  • szkolnictwie zawodowym,
  • ludziach edukacji, którzy odeszli (m.in. o Stefanie Kubowiczu, Annie Radziwiłł, Irenie Dzierzgowskiej, Wojciechu Kotarbie, Ryszardzie Grzywińskim).

Propozycje zmian w prawie oświatowym (ustawie Karta Nauczyciela i o systemie oświaty) – Walne Zebranie Delegatów Sekcji Gdańskiej – kwiecień 2016

Omówienie i teksty kilkunastu stanowisk – oświadczeń z lat 2002 – 2015

Zmiany w edukacji 1999 – 2016

Rzecz o reformie edukacji 

Reforma edukacji

Minister Janusz Jędrzejewicz – reforma edukacyjna z 1932 r.

Akty prawne – oświata

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej