Wszystkie prace stypendystów na stronie internetowej

Na stronie internetowej gdańskiej „Solidarności” i Fundacji Edukacji i Pracy zamieszczamy prace wszystkich wyróżnionych do tej pory stypendystów nt. „Moje spotkanie z NSZZ „Solidarność”. Wymóg ich załączenia wpisaliśmy do regulaminu Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” od osiemnastej edycji w 2020 r. Chodziło m. in. o to, aby uczniowie składający wniosek o stypendium wykonali pewną pracę własną, zastanowili się nad fenomenem „Solidarności”. Jak pokazują prace i co cieszy, często młodzi ludzie znajdują inspirację w swoich rodzinach, bliskim otoczeniu. Docierają do często cichych bohaterów naszej najnowszej historii. To radość. Także dla rodziców, ale i dla szkół, nauczycieli, którzy wykonują wielką, nie zawsze zauważaną i docenianą pracę (niestety, zbyt często także w wymiarze finansowym).

I tak wyróżniliśmy do tej pory 27 prac. Są wśród niech wypowiedzi, wywiady, wiersze. Honorujemy je dodatkowo kwotą 600 zł.

Polecamy uwadze. Już sam wykaz informuje, że m. in. młodzi ludzie pisali o Alinie Pienkowskiej, Andrzeju Kołodzieju, Kazimierzu Zimnym, Bogdanie Olszewskim, Romanie Stegarcie, Piotrze Wasilewskim. Warto do nich sięgnąć tym bardziej w czasie sporych zawirowań i niepewności.

2023 r.

 • Paweł Ciaś – relacja z wypowiedzi Romana Stegarta o strajku w Gdyni w 1970 r.,
 • Zofia Czerwińska – wywiad z emerytowanym pracownikiem Stoczni Gdańskiej Jerzym Czarnieckim o strajku 1970, 1980, zakładaniu „S”, stanie wojennym,
 • Hubert Gajewski – tekst m. in. o pomocy w punkcie dla uchodźców z Ukrainy w siedzibie „S” w Gdańsku),
 • Zofia Kosobucka – wywiad z wujkiem Romanem Urbańskim – kolejarzem internowanym w stanie wojennym,
 • Cezary Matuszewski – tekst m. in. o Wandzie Jankowskiej, nauczycielce, wspierającej zakładanie oświatowej „S” w Kartuzach,
 • Patrycja Pindela – wywiad z Andrzejem Kołodziejem, sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych,
 • Kamila Zaklikowska – wiersz: Sierpień 1980 – Wspomnienie.

2022 r.

 • Piotr Czerwiński – wywiad z Bogdanem Olszewskim, sekretarzem Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S”.
 • Dawid Jokiel – wywiad z Wandą Lemanowicz, przewodniczącą Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
 • Julia Kwaśnik – historia Andrzeja Kaszuby i Leszka Lamkiewicza, fabryka „Polmo” w Tczewie w tle.
 • Cezary Matuszewski – opowieść o dziadku Janie Koziatku, jednym z założycieli „S” w Stoczni Gdańskiej i jego internowaniu.
 • Mikołaj Pędzich – historia dziadka Zygmunta Kowalskiego – przewodniczącego „S” w GS w miejscowości Świętajno k. Szczytna na Mazurach, wspomnienia o stanie wojennym.
 • Emilia Sanecka – tekst o legendarnej działaczce „S” – Alinie Pienkowskiej.
 • Grzegorz Szymański – opowieść o babci – nauczycielce historii, która nie bała się mówić o Katyniu, itp.
 • Piotr Wojciechowski – wspomnienie o medaliście olimpijskim Kazimierzu Zimnym.

2021 r.

 • Piotr Czerwiński – wywiad z dziadkiem, Zbigniewem Lehrmannem ze Stoczni Gdańskiej.
 • Kinga Kaczorowska – wywiad z Leszkiem Kubiakiem, nauczycielem historii w Starogardzie Gdańskim.
 • Piotr Kaczorowski – Zygmunt Noga – wspomnienie o internowanym działaczu „S” w Starogardzie Gdańskim.
 • Katarzyna Kuriata – rozmowa z Piotrem Stecem, nauczycielem, samorządowcem ze Sztumu,
 • Emilia Sanecka – relacja z odsłonięcia tablicy w Kłaninie poświęconej Piotrowi Wasielewskiemu, nauczycielowi aresztowanemu w tej szkole w stanie wojennym,
 • Maksymilian Żychliński – wspomnienie o odbieraniu stypendium S” w Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

2020 r.

 • Kamil Kelsz – wypowiedź nt. działalności Zdzisława Czapskiego, kierownika Oddziału NSZZ „S” w Starogardzie Gdańskim.
 • Adrianna Kordowska – refleksje po konkursie muzycznym w siedzibie „S”, „Polska, moje miejsce, mój kraj”.
 • Hanna Lubotzka – wiersz o „Solidarności”.
 • Szymon Soborowski – reminiscencje nt. Stoczni Gdańskiej.
 • Urszula Szymańska – wywiad z Marią Szczepańską, nauczycielką, członkiem „S”.
 • Sabina Tomczyk – wspomnienie o Piotrze Wasilewskim z Kłanina, nauczycielu skazanym w stanie wojennym.

Prace stypendystów z lat 2020–2023

W razie zainteresowania możemy przekazać zdjęcie wyróżnionego stypendysty.

Więcej informacji o wyróżnionych stypendystach znajduje się w Komunikacie stypendialnym 2023 oraz w Informatorze za lata 2002-2022.

Wojciech Książek, przewodniczący Kapituły Funduszu

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej