Darczyńcy Funduszu Stypendialnego im. NSZZ „Solidarność”: Bożena Brauer

Jedną z form pomocy jest pomoc materialna, która ułatwia młodzieży rozwój talentów, umiejętności i zainteresowań.  Mogą to być dodatkowe zajęcia edukacyjne, sportowe, muzyczne, plastyczne, językowe i inne. Pozwalają one osiągać wyższe wyniki w nauce i lepsze przygotowanie do wybranego kierunku studiów.

Temu też służy fundusz stypendialny ZRG, z którego po raz  siedemnasty skorzystają młodzi ludzie z naszego regionu.

Widzę korelacje pomiędzy wykształceniem, a postępem gospodarki. To przecież ludzie wykształceni, ludzie nauki kierują badaniami, które zapewniają rozwój różnych dziedzin życia, w tym gospodarki.

Ludzie wykształceni, posiadający wysokie kwalifikacje są motorem postępu. Ich kreatywność, zaangażowanie pozwala znaleźć nowe rozwiązania techniczne, nowe technologie. Osoby wykształcone łatwiej przekwalifikowują się dostosowując do potrzeb gospodarki, do zapotrzebowana na określonych specjalistów, częściej podnoszą swoje kwalifikacje.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej