Jak wstąpić do NSZZ „Solidarność”?

Nauczycielu! Pracowniku administracji i obsługi szkolnej!

Zachęcamy do wstępowania do NSZZ „Solidarność” oraz tworzenia struktur  „S” w szkołach i placówkach oświatowych. Zaangażowanie znacznej liczby pracowników oświaty w działalność związkową:

 • utrudnia wprowadzanie niekorzystnych zmian w Karcie nauczyciela i innych aktach prawnych, statusie zawodowym, naszych emeryturach,
 • ułatwia skuteczne negocjacje ws. wynagrodzeń,
 • nie pozwala na likwidację szkół i przedszkoli, zwalnianie pracowników,
 • wzmacnia pozycję negocjacyjną przedstawicieli NSZZ „Solidarność” na różnych szczeblach, utrudniając rozwiązanie wielu problemów pracowniczych i oświatowych.

Stąd apelujemy do wszystkich, którym bliskie są własne sprawy i losy polskiej oświaty, o zrzeszanie się w strukturach naszego związku.

Można to zrobić przystępując do już funkcjonujących struktur NSZZ „Solidarność” lub zakładając nową organizację związkową NSZZ „Solidarność” – zakładową lub międzyzakładową (min. 10 członków), o ile takiej nie ma w gminie lub powiecie.

W razie potrzeby – możemy przyjechać, pomóc w organizacji wyborów.

Deklaracje członkowskie można otrzymać w siedzibach Komisji Zakładowych/Międzyzakładowych „Solidarności”, są też na stronie internetowej: www.solidarnosc.gda.pl (podstrony: Załóż związek lub Sekcja Oświaty).

Dwie drogi przystąpienia do związku NSZZ „Solidarność”:

 • wstąpienie do funkcjonującej już Organizacji Zakładowej/Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Wykaz adresów, telefonów i maili przewodniczących KZ/KM wchodzących w skład Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku  znajduje się na str.: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata

 • podjęcie działań na rzecz założenia odrębnej organizacji związkowej, mającej osobowość prawną, jeżeli nie ma takiej na terenie gminy, powiatu.

A – zakładowej w danej szkole – min. 10 członków z danej szkoły/placówki oświatowej,

B – międzyzakładowej np. na terenie danej gminy – min. 10 osób (mogą należeć pracownicy z większej liczby szkół tej gminy). Zaletą jest m.in. możliwość skorzystania z doświadczeń członków organizacji międzyzakładowej w innych szkołach/placówkach oświatowych.

Decydujący głos w rejestracji organizacji związkowej (i ew. tymczasowej organizacji związkowej NSZZ „S”) ma Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

W jej utworzeniu mogą pomóc:

DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO? – ze strony  Komisji Krajowej NSZZ”Solidarność”

Pięć powodów, dla których warto jest wstąpić do związku zawodowego (zorganizować się w związek zawodowy) i przyłączyć się do NSZZ Solidarność:

 1. Pomoc silnej grupy w razie problemów w pracy.
 2. Większa możliwość wynegocjowania lepszych warunków pracy, bądź podwyżki.
 3. Pomoc w razie dyskryminacji, przemocy, czy też niesprawiedliwego traktowania.
 4. Możliwość pomocy innym pracownikom.
 5. Możliwość skorzystania z porad ekspertów działających w związku, a także prawników.

Szczegółowe informacje na temat przystąpienia do związku można też znaleźć na stronie Komisji Krajowej – www.solidarnosc.org.pl

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej