Zapytanie ofertowe: druk dwóch publikacji

Region Gdański NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 , będący Wnioskodawcą projektu pt. „Social dialogue –- key to development” (tłum. „Dialog społeczny – kluczem do rozwoju”), dofinansowanego z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014–2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wydruk dwóch publikacji w ramach projektu (CPV: 79823000-9 – Usługa druku i dostawy).

Termin składania ofert upływa 20 lutego 2023 roku o godzinie 12.00.

W załączeniu przesyłam zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym.

Zapytanie ofertowe – Wydruk dwóch publikacji – projekt (Dialog społeczny – kluczem do rozwoju)…>>

Zapytanie ofertowe – Formularz ofertowy – Wydruk dwóch publikacji – projekt (Dialog społeczny – kluczem do rozwoju)…>>

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej