Czym się zajmuje Fundacja Eurofound?

Celem Fundacji Eurofound jest wspieranie realizacji strategii „Europa 2020” w celu zapewnienia, by Europa osiągnęła inteligentny i trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu. Przeprowadzając badania, w ramach których bada się praktyczne doświadczenia i identyfikuje czynniki determinujące udaną zmianę, Eurofound dąży zarówno do dokumentowania i rozumienia zmian, jak i tworzenia pomysłów dotyczących bieżących działań na rzecz poprawy warunków życia i zatrudnienia europejskich obywateli.

W obecnym dokumencie programowym na lata 2017–2020 opisano planowane prace Fundacji w czteroletnim okresie programowania. Eurofound wybrał sześć strategicznych obszarów tematycznych, w których będzie prowadził działania w celu zapewnienia wiedzy, aby wyrównać w górę warunki życia i zatrudnienia w Unii Europejskiej. Obejmują one następujące zagadnienia:

  • warunki pracy i trwała praca;
  • stosunki pracy;
  • zmiany na rynku pracy;
  • jakość życia i usługi publiczne;
  • epoka cyfrowa: możliwości i wyzwania w obszarze pracy i zatrudnienia;
  • monitorowanie zgodności w Unii Europejskiej.

Pierwsze cztery kwestie to główne obszary, w których Eurofound przez czterdzieści lat zdobywał wiedzę fachową i które zapewniają ciągłość pracy agencji. Dwa ostatnie obszary, które dotyczą epoki cyfrowej i zgodności w UE, wprowadzają nowy wymiar działalności Fundacji, ponieważ obejmują przekrojowe wyzwania i zmiany paradygmatu, które mogą przyczynić się do przekształceń w podstawowych obszarach prac Fundacji.W ramach tych sześciu obszarów tematycznych Eurofound zbada, w jaki sposób można poprawić warunki życia i pracy poprzez polityki publiczne i ustawodawstwo, udział partnerów społecznych i praktyki w miejscu pracy.

W wieloletnim programie na lata 2017–2020 określono szczegółowy plan prac na każdy rok okresu programowania.

Źródło: https://www.eurofound.europa.eu/pl/about-eurofound/what-we-do

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej