Szkolenia z negocjacji

Szkolenia negocjacyjne mają przede wszystkim na celu podniesienie kompetencji eksperckich w zakresie negocjacji wśród działaczy związkowych, którzy uczestniczą w procesie dialogu społecznego. W ten sposób zwiększa się potencjał związków zawodowych jako partnera społecznego, który może odgrywać konstruktywną, aktywną i skuteczną rolę w procesie kształtowania i określania warunków realizacji polityk gospodarczych i społecznych oraz może posiadać dobrą podstawę do negocjacji przyszłych układów zbiorowych pracy.

Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla 160 osób. (10 grup X 16 osób – 24 godziny na każdą sesję).

Zgodnie z założeniami andragogiki (szkolenia dla osób dorosłych) zajęcia będą prowadzone przez dwóch trenerów ze względu na formę szkolenia, którą aktywuje uczestników, zachęci ich do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Ekspert opracuje (Zadanie I): szczegółowy program szkolenia, metodologię, materiały szkoleniowe (zarysy szkoleń, materiały dla uczestników, prezentacje, ćwiczenia, scenariusze), standard weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników, testy. Chcemy zaproponować szkolenia off-site (wyjazdowe), 2,5 dnia. Zalety takich szkoleń:

  1. większa motywacja,
  2. lepsze przyswajanie wiedzy,
  3. głębsza integracja między uczestnikami szkolenia, która sprzyja intensywnej wymianie doświadczeń.

Ważne, jest by uczestnicy byli w pełni zaangażowani w szkolenie i zajmowali się jedynie zdobywaniem wiedzy i nowych umiejętności. Forma szkolenia wyjazdowego sprzyja większej koncentracji oraz większemu zaangażowaniu w omawiane tematy. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod szkolenia (szkolenia stacjonarne), które w dużej mierze koncentrują się wyłącznie na transferze wiedzy, metody szkolenia off-site nie są przeznaczone przede wszystkim do przekazania uczestnikom dużego zasobu wiedzy i umiejętności, ale pokazują im, w jaki sposób wykorzystać tę wiedzę i umiejętności w praktyce. Trzy mechanizmy są aktywowane dzięki metodzie szkolenia wyjazdowego

  1. aktywne działanie i doświadczenie, które są punktem wyjścia w procesie szkolenia,
  2. wzajemna obserwacja działań uczestników szkolenia i refleksja, że uczestnicy zyskują świadomość posiadanej wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie szkolenia.
  3. transfer i wykorzystanie wiedzy i umiejętności w innych kontekstach i dostosowywanie jej do warunków panujących wśród uczestników, które muszą realizować jako działacze związków zawodowych.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej