Dialog społeczny kluczem do rozwoju – baza pytań i odpowiedzi

 1. Co to jest dialog społeczny
 2. Jakie formy może przybierać dialog społeczny
 3. Czym jest Rada Dialogu Społecznego?
 4. Jakie prawa w Radzie Dialogu Społecznego ma strona pracowników i strona pracodawców?
 5. Na jakich zasadach funkcjonuje dialog społeczny na poziomie regionalnym?
 6. W jakim celu powoływane są Trójstronne Zespoły Branżowe?
 7. Jakie są przykłady funkcjonujących Trójstronnych Zespołów Branżowych?
 8. Jakie były początki dialogu dwustronnego w Polsce?
 9. Czy zakładowy układ zbiorowy pracy jest formą dialogu społecznego?
 10. Jaka jest relacja pomiędzy zakładowym a ponadzakładowym układem zbiorowym pracy?
 11. Czym jest europejski dialog społeczny?
 12. Czym jest Międzynarodowa Organizacja Pracy?
 13. Jakie są organy Międzynarodowej Organizacji Pracy?
 14. Czego dotyczył Światowy Szczyt MOP – COVID-19 i świat pracy w lipcu br.?
 15. Jak przebiegał rozwój (dwustronnego) dialogu społecznego na szczeblu Unii Europejskiej?
 16. Czym jest Europejska Konfederacja Związków Zawodowych?
 17. Czym jest Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI)?
 18. Jakie było oświadczenie europejskich partnerów społecznych EKZZ, BusinessEurope
 19. Czemu poświęcone było Posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. funduszy europejskich w dniu 21 lipca br?
 20. Czego dotyczyło posiedzenie pomorskiej WRDS w maju br?
 21. Czym jest Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych?
 22. Jakie były główne wnioski z trójstronnego szczytu społecznego, 23 czerwca 2020?
 23. Jakie nowe przepisy zostały wprowadzone w zakresie praw pracowników delegowanych w Polsce?
 24. Czemu poświęcone było posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS, w dniu 21 lipca 2020 r.?
 25. Czego dotyczyło posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego 13.08.2020 r.?
 26. Jakie porozumienie zostało podpisane przez partnerów społecznych 8 czerwca 2020 r.?
 27. Czego dotyczyło posiedzenie pomorskiej WRDS w czerwcu br?
 28. Czym jest Fellesforbundet?
 29. Jakie korzyści płyną ze zbiorowych układów pracy w Norwegii?
 30. Czym jest fundusz edukacyjny Norweskiej Konfederacji Związków Zawodowych (LO)?
 31. Na czym polegało porozumienie pomiędzy przedstawicielami branży budowlanej podpisane w Norwegii w 2019 r?
 32. Jakie są wymogi dotyczące norweskich warunków wynagrodzenia i pracy?
 33. Jakie są wymogi dotyczące wypłaty wynagrodzeń i czasu pracy w Norwegii
 34. Czego dotyczyło posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, w dniu 04.09.2020 r.?
 35. Jakie postulaty wysuwają związkowcy z Amazon?
 36. Czego dotyczyło posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego we wrześniu br?
 37. Czego dotyczyło badanie wśród przedsiębiorców ich doświadczeń podczas pandemii?
 38. Czego dotyczyło posiedzenie pomorskiej WRDS w czerwcu br.?
 39. Czego domagali się związkowcy z DCT Gdańsk S.A w trakcie pikiety 4 września br?
 40. Jaki jest skład rad pracowników?
 41. Jakie są zadania rad pracowników?
 42. Jakie są aktualności związane z Radą Dialogu Społecznego?
 43. Co było tematem październikowego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego?
 44. Czym jest Antykryzysowa Tarcza Branżowa?
 45. Jakie były początki dialogu społecznego w Norwegii?
 46. Jakie są poziomy negocjacji zbiorowych w Norwegii?
 47. Jakie były wyniki badania Randstad Monitor Rynku Pracy przeprowadzonego w pierwszym kwartale 2020 r.?
 48. Jakie wnioski plyną z raportu opublikowanego przez SMEunited na temat zaangażowania MŚP w zarządzanie funduszami polityki spójności oraz inwestycji na lata 2021–2027?
 49. O co apelują partnerzy społeczni Rady Dialogu Społecznego?
 50. Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji?

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej