W jakim przypadku pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze?

Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze, w przypadku, gdy:

• odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,

• występują szczególne wymogi technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odzież i obuwie robocze przydzielane są pracownikowi nieodpłatnie i stanowią własność pracodawcy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy, pracownik musi zwrócić je pracodawcy.

Środki ochrony indywidualnej należy bezwzględnie stosować w sytuacji, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub wystarczająco ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej (na przykład wentylacji, barier ochronnych, przegród) lub poprzez odpowiednią organizację pracy.

Środki ochrony indywidualnej, w które pracodawca wyposaża pracowników, muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, co potwierdza znak CE. Środki ochrony indywidualnej powinny spełniać następujące kryteria:

  • Mieć odpowiednie dopasowanie do istniejącego zagrożenia, uwzględniając rodzaj, natężenie lub stężenie czynników szkodliwych i niebezpiecznych.
  • Uwzględniać wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika
  • Być dostosowane do warunków panujących w miejscu pracy.
  • Po odpowiedniej regulacji, być właściwie dopasowane do pracownika.
  • Pozwalać na wzajemne dopasowanie się bez utraty właściwości ochronnych, w sytuacji, gdy konieczne jest jednoczesne stosowanie kilku środków ochrony.

Pracownicy mają możliwość korzystania z własnej odzieży lub obuwia roboczego, jednakże pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Pracodawca jest zobowiązany ustalić listę stanowisk, na których taka praktyka jest akceptowana. Ponadto, wymagana jest zgoda pracownika na skorzystanie z własnej odzieży i obuwia, przy założeniu, że spełniają one standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Pracodawca nie ma prawa pozwolić pracownikowi na rozpoczęcie pracy bez odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz dedykowanej odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Dodatkowo, pracodawca jest zobowiązany monitorować i zapewniać przestrzeganie przez pracowników obowiązku używania tych środków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pracodawca ma obowiązek przeprowadzać pranie, naprawy, odpylanie oraz odkażanie przypisanych pracownikom środków ochrony indywidualnej, jak również odzieży i obuwia roboczego. W przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić prania odzieży roboczej, pracownik ma możliwość samodzielnego przeprowadzenia tych czynności, a w zamian otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

Źródło: prawo.pl

Źródło: https://www.seka.pl/srodki-ochrony-indywidualnej/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej