Czynniki mające niekorzystny wpływ na zdrowie w miejscu pracy

Jak wynika z raportu GUS z 15 grudnia 2020 r., spośród 16,3 mln pracujących w II kwartale 2020 r., 65,7 proc. osób wskazało na występowanie w miejscu pracy czynników mających niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne, a 45,0 proc. potwierdziło występowanie czynników mających niekorzystny wpływ na dobrostan psychiczny (respondenci mieli możliwość wskazania więcej niż jednego czynnika).

Czynniki wpływające na zdrowie fizyczne

Spośród 16,3 mln pracujących w II kwartale 2020 r., 10,7 mln osób wskazało na występowanie w miejscu pracy czynników mających niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne, w tym 66,9% wskazało więcej niż jeden czynnik wpływający negatywnie na zdrowie. W badaniach, prowadzonych zgodnie z metodologią Eurostat nie uwzględniono zagrożeń wynikających z pandemii Covid-19 w II kwartale 2020 r.

Nieznacznie częściej na co najmniej jeden czynnik w miejscu pracy mający niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne narażeni byli mężczyźni (70,0 proc mężczyzn pracujących w II kwartale 2020 r.), natomiast wśród kobiet udział ten wyniósł 60,2 proc. Wyższy udział odnotowano również wśród osób mieszkających na terenach wiejskich (71 proc. wszystkich mieszkańców wsi). Natomiast wśród osób zamieszkałych w miastach 62,1 proc. narażonych było na co najmniej jeden czynnik mający niekorzystny wpływ na ich zdrowie.

Najczęściej wskazywanym przez respondentów czynnikiem w miejscu pracy mającym niekorzystny wpływ na zdrowie fizyczne była męcząca (wymuszona, niewygodna) pozycja ciała lub pozycja sprawiająca ból – 32,4 proc.

Czynniki wpływające na zdrowie psychiczne

Nie bez znaczenia są czynniki wpływające na dobrostan psychiczny pracowników. I tak, wśród 16,3 mln pracujących w II kwartale 2020 r., 7,3 mln osób wskazało na występowanie czynników w miejscu pracy mających niekorzystny wpływ na dobrostan psychiczny, w tym 66,5 proc. osób wskazało tylko jeden czynnik. Najwięcej pracujących (24,2 proc.) wskazało na dużą presję czasu lub nadmierne obciążenie ilością pracy.

Małgorzata Kuźma

Na podstawie: Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą w II kwartale 2020 r. (na podstawie wstępnych wyników badania modułowego BAEL), raport GUS, 15 grudnia 2020 r.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej