Jakie wypadki przy pracy występują w przemyśle meblarskim?

W przemyśle meblarskim od lat dochodzi do wielu wypadków powodowanych obsługą stacjonarnych, a także ręcznych maszyn do obróbki drewna.

Z opisów okoliczności wypadków ciężkich i śmiertelnych z protokołów wypadkowych wynika, że do wypadków przy pracach stolarskich dochodzi najczęściej wskutek bezpośredniego kontaktu palców operatora z narzędziami pracujących obrabiarek lub odrzutu obrabianego materiału lub jego fragmentów.

Na kolejnych miejscach występują zdarzenia związane z wciągnięciem lub wkręceniem rąk w ruchome elementy przenośników, upadki, uderzenia lub zmiażdżenia przez ruchome części maszyn, a także związane z niewłaściwie przeprowadzaną obsługą bieżącą i konserwacją maszyn. Pojedyncze wydarzenia dotyczą porażenia prądem, wybuchu i pożaru.

Bezpośredni kontakt palców lub dłoni z pracującymi narzędziami tnącymi powodowany jest specyfiką pracy przy obrabiarkach do drewna zwłaszcza z ręcznym posuwem a także z ręcznym podawaniem lub odbieraniem materiału z maszyny. Podczas obsługi operator sięga rękoma w pobliże narzędzi tnących, a więc jego ręce znajdują się prawie stale w strefie niebezpiecznej, co stwarza sytuację niebezpieczną mogącą prowadzić do wypadku. Potwierdzają to statystyki umiejscowienia urazów w wyniku wypadków w meblarstwie.

Przy posługiwaniu się maszynami ręcznymi ryzyko wypadków związane jest zwłaszcza z zagrożeniami mechanicznymi, powodowanymi głównie niewielką odległością ciała operatora i narzędzia podczas wykonywania operacji, przy jednoczesnym braku możliwości całkowitego osłonięcia pracującego narzędzia.

W przypadku niektórych maszyn, m.in. wiertarek i wkrętarek, może dojść do pochwycenia, wplatania i wciągnięcia ubrania, włosów i ciała operatora przez obracające się narzędzie.

Przy posługiwaniu się ręcznymi narzędziami zmechanizowanymi występują bezpośrednia bliskość ciała człowieka i odsłoniętego, poruszającego się narzędzia tnącego, stosunkowo duża moc narzędzia przy jego niewielkiej masie oraz konieczność ręcznego trzymania i prowadzenia go w trakcie operowania. Powoduje to trudności w kontrolowaniu ruchów narzędzia. Zakleszczenie narzędzia w materiale, utrata stateczności lub odbicie zmechanizowanego narzędzia przyczyniają się często do powstania urazów związanych z bezpośrednim kontaktem ciała operatora z narzędziem tnącym.

Źródło:https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30001831335539182278&html_tresc_root_id=300012631&html_tresc_id=300012619&html_klucz=19558&html_klucz_spis=

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej