Jak często trzeba powtarzać badania BHP?

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest obowiązkiem każdego zatrudniającego. W praktyce pracownicy są zobowiązani do odbywania regularnych szkoleń BHP. Od lipca 2023 roku zmienił się zakres ich częstotliwości.

Podstawowym celem każdego szkolenia BHP jest zaznajomienie pracowników ze specyfiką ich stanowiska pracy oraz głównych zasad bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w firmie. Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla każdej osoby, która pozostaje w stosunku pracy. Tym samym osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych lub kontraktów B2B nie muszą realizować tego obowiązku, chyba że ustaliły inaczej z zatrudniającym.

Szkolenie BHP powinno co do zasady odbywać się w formie stacjonarnej. Od 1 lipca 2023 roku dopuszczalna jest zdalna forma szkolenia wyłącznie dla pracowników, którzy świadczą swoje obowiązki zdalnie albo hybrydowo (częściowo zdalnie i częściowo w siedzibie pracodawcy). Powyższa reguła jest stosowana przede wszystkim przy pierwszym szkoleniu BHP, a więc względem nowozatrudnionych osób. Jeśli chodzi o szkolenia okresowe, ustawodawca wprowadza możliwość zdalnej realizacji tego obowiązku dla następujących osób:

  • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami;
  • pracownicy administracyjno-biurowi i inni (np. lekarze, nauczyciele);
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni.

Szkolenia stacjonarne są obowiązkowe przede wszystkim dla pracowników fizycznych, wymaga tego przede wszystkim specyfika ich pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP powinno mieć miejsce w ciągu 12 miesięcy, licząc od chwili rozpoczęcia pracy przez daną osobę. Wyjątkiem od tej reguły są pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami w firmie – w tych przypadkach pierwsze szkolenie okresowe powinno być zrealizowane w ciągu pierwszych 6 miesięcy od chwili podjęcia zatrudnienia.

Pandemia koronawirusa wprowadziła ważne zmiany w zakresie terminów realizacji szkoleń BHP. Od 27 lipca 2023 roku obowiązują przepisy Ustawy o świadczeniu wspierającym, zgodnie z którymi termin na przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP został wydłużony z 60 dni do 180 dni – aż od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Szkolenie BHP jest na tyle istotne, że jego brak uniemożliwia tak naprawdę podjęcie zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Zgodnie bowiem z treścią art. 2373 §1–2 Kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Szkolenie BHP zawsze odbywa się na koszt pracodawcy. Zatrudniający nie może przerzucać jego kosztów na pracowników w żadnym zakresie, np. poprzez potrącenie dokonywane z wypłacanego wynagrodzenia.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-terminy-szkolen-bhp

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej