Czym jest Diversity IN Check?

Zarządzanie różnorodnością, inkluzja w organizacji i dążenie do osiągnięcia spójności społecznej to aspekty, których znaczenie i rola, obok kwestii środowiskowych wciąż rosną. Doświadczenie pandemii i wyzwania współczesnej rzeczywistości pokazują, że dobrze wykorzystany (zarządzany) potencjał różnorodności (diversity) i inkluzji (inclusion) wzmacnia innowacje, przyczynia się do lepszych wyników finansowych, a zarazem budowania spójności społecznej.

Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji.

Badanie realizowane jest w oparciu o kwestionariusz udostępniany zainteresowanym pracodawcom po podpisaniu umowy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu – właścicielem badania.

Kwestionariusz badania oparty jest na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.:

  • Sustainable Development Goals
  • ISO 26000
  • GRI Standards
  • wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Pytania w kwestionariuszu Diversity IN Check podzielone są na pięć obszarów tematycznych:

  • Podstawy zarządzania
  • Programy i działania
  • Budowanie zaangażowania
  • Wskaźniki rezultatów
  • Dodatkowe pytania związane z COVID-19

Warunkiem zakwalifikowania się do Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce jest uzyskanie określonej liczby punktów w badaniu.

Organizatorem Diversity IN Check jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce. To najdłużej działająca, od 2000 roku, i największa organizacja pozarządowa w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nadzór nad kwestiami merytorycznymi i poprawnością procesu weryfikacji sprawuje Rada Ekspertek i Ekspertów.

Źródło: https://odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej