Godna praca to bezpieczna praca – baza pytań i odpowiedzi

 1. Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?
 2. Jakie są organy nadzoru nad warunkami pracy?
 3. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
 4. Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?
 5. Jakie instytucje zajmują się zagadnieniem oceny ryzyka zawodowego?
 6. Jakie są obowiązki pracownika?
 7. Jakie są obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?
 8. Jakie są rodzaje szkoleń BHP?
 9. Jak często trzeba przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?
 10. Czym różnią się szczególne i szkodliwe czynniki w środowisku pracy?
 11. Czy pracodawca musi wyznaczać pracowników do zadań z zakresu BHP?
 12. Jakie są obowiązki pracodawcy w czasie upałów?
 13. Jakie są kary za naruszenie zasad BHP w związku z koronawirusem?
 14. Jakie są zasady wykonywania profilaktycznych badań lekarskich w okresie pandemii koronawirusa?
 15. Koronawirus a szkolenia BHP pracowników
 16. Jakie są wymogi BHP w zakresie w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?
 17. Czy apteczki w zakładach pracy są obowiązkowe?
 18. Jakie są zalecenia WHO dla pracodawców w celu zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa?
 19. Jakie są prace szczególnie szkodliwe dla zdrowia kobiet?
 20. Czy społecznemu inspektorowi pracy można wypowiedzieć umowę o pracę?
 21. Co to jest wypadek przy pracy?
 22. Jakie są rodzaje świadczeń powypadkowych?
 23. Jaka jest wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych?
 24. Jakie są obowiązki związane z BHP w małej firmie?
 25. Czy są jakieś drobne ustępstwa w zakresie BHP w małej firmie?
 26. Czy osobom pracującym na świeżym powietrzu przysługuje odzież chroniąca przed promieniowaniem UV?
 27. Czy pracodawca ma prawo badać pracowników na obecność narkotyków?
 28. Czy przedsiębiorca ma możliwość uzyskania dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy?
 29. Co było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 25.08.2020 r. ?
 30. Kiedy mamy do czynienia ze stresem w miejscu pracy?
 31. Na jakich zasadach będzie obowiązywała praca zdalna od 5 września 2020?
 32. Jak przebiega kwalifikacja wypadku przy pracy na home office?
 33. Czym jest kampania #EU4FairWork na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej?
 34. Czy książeczka sanepidowska nadal obowiązuje?
 35. Na czym polega działalność kontrolno-nadzorcza inspektora pracy?
 36. Z jakich elementów składa sie protokół pokontrolny sporządzony przez inspektora pracy?
 37. Jakie są wymagania BHP w Norwegii?
 38. Czym jest norweski kurs HMS?
 39. Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w norweskim systemie prawnym?
 40. Na czym polega unijne prawo dotyczące środków ochrony indywidualnej?
 41. Badania psychotechniczne – kto musi je wykonać?
 42. Pracownik na dopalaczach – jakie kroki może podjąć pracodawca?
 43. Jakie są zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2?
 44. Na czym polega program profilaktyczny Państwowej Inspekcji Pracy ,,Bezpiecznie w szkole’’?
 45. Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku stwierdzenia u pracownika objawów choroby zawodowej?
 46. Jak przebiega ocena ryzyka zawodowego w Norwegii?
 47. Jakie formularze służą udokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego w Norwegii?
 48. Czym jest porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie?
 49. Co było głównym tematem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego?
 50. Czym jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy?
 51. Co było tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy 17.11.2020 r.?
 52. Czego dotyczy kampania Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Dźwigaj z głową?
 53. Jakie są przyczyny zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego?
 54. Co wynika z raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy”
 55. Jakie są obowiązki pracodawcy związane z pracą na wysokościach?
 56. Jaka rekompensata należy się pracownikowi za szkolenie w dniu wolnym od pracy?
 57. Czego dotyczy program edukacyjny ,,Kultura bezpieczeństwa”?
 58. Czy zleceniobiorców należy skierować na szkolenie bhp i badania lekarskie?
 59. Jakie są obowiązki pracodawcy w okresie zimowym?
 60. Czy pracodawca jest zobowiązany zaktualizować oceny ryzyka zawodowego w związku z COVID-19?
 61. Co było tematem konferencji pt. ,,Nietypowe stosunki zatrudnienia’’?
 62. Jakie firmy są laureatami konkursu  „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w 2020 r. ?
 63. Czy pracownik może ubiegać się o odszkodowanie w przypadku zakażenia COVID-19 w miejscu pracy?
 64. Co zmieniło się od 16 grudnia br. w przepisach dotyczących badań wstępnych i okresowych w czasach pandemii?
 65. W jaki sposób pracodawca powinien spełnić obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej?
 66. Na czym polega zarządzanie BHP w kontekście starzejącej się siły roboczej?
 67. Młodzi ludzie a bezpieczeństwo i higiena pracy?
 68. Jakie są czynniki i procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia?
 69. Co się zmieniło w wykazie procesów o działaniu rakotwórczym?
 70. Jakie są zasady bezpiecznego odśnieżania dachów?
 71. Kto wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej?
 72. Czym jest audyt bezpieczeństwa w pracy?
 73. Jak chronić pracownika w warsztacie samochodowym?
 74. Czym są narzędzia elektroniczne BHP?
 75. Jak przestrzegać bezpieczeństwa w transporcie i magazynowanu?
 76. Czy pracodawca może wymagać szczepienia przeciwko COVID-19?
 77. Jakie są zadania sanepidu?
 78. Jakie są uprawnienia sanepidu?
 79. Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie dezynfekcji stanowiska pracy?
 80. Czym grozi monotonia pracy?
 81. Szkolenie BHP w pracy zdalnej – czy jest obowiązkowe?
 82. Jakie są najważniejsze zasady ochrony przeciwporażeniowej w budownictwie?
 83. Na czym polega pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem?
 84. Jakie są zagrożenia pożarowe w obiektach wielkokubatorowych?
 85. Jakie są zasady bhp dla operatorów żurawi?
 86. Czy zlecenie wykonywania pracy zdalnej może być powodem obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi?
 87. Jakie są zagrożenia na stanowisku spawacza?
 88. Jakie są zasady bhp podczas prac spawalnicznych?
 89. Jakie są wymogi bhp w zakresie krzesła biurowego?
 90. Jakie są obowiązki przewoźnika w przypadku wypadku kierowcy przy pracy?
 91. Czy jest obowiązek noszenia maseczki w miejscu pracy?
 92. Na czym polega ergonomiczna praca w domu?
 93. Na czym polega schemat podstawowego ratowania życia?
 94. Jakie są obowiązki w zakresie bhp w stosunku do pracowników tymczasowych?
 95. Jak zapewnić bezpieczeństwo prac w pobliżu lini elektroenergetycznych?
 96. Jak należy zadbać o bhp w magazynie?
 97. Czy pracownik ma prawo do refundacji kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze?
 98. Jak rozplanować umieszczenie gaśnic w miejscu pracy?
 99. Kiedy firma musi zatrudnić pracownika BHP na umowę o pracę?
 100. Na czym polega bezpieczna praca na rusztowaniu?

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej