Godna praca to bezpieczna praca – baza pytań i odpowiedzi

Godna praca to bezpieczna praca II edycja

 1. Jakie uprawnienia kontrolne posiada inspektor dozoru technicznego?
 2. Jak zorganizować próbną ewakuację w zakładzie pracy?
 3. Jakie prace mogą wykonywać młodzi pracownicy?
 4. Jak uzyskać komfort cieplny w pomieszczeniach biurowych?
 5. Jakie są skutki przemęczenia i braku snu pracownika?
 6. Jaka powinna być odzież ochronna w przypadku pracy pszczelarza?
 7. Czy wypadek na oblodzonym parkingu zakładowym jest wypadkiem przy pracy?
 8. Co oznaczają kolory kasków na budowie?
 9. Jak zostać inspektorem BHP?
 10. Jakie są zasady bhp w przypadku prac rozbiórkowych?
 11. Jakie wymagania musi spełniać specjalista BHP spoza zakładu pracy?
 12. Jaka jest odpowiedzialność pracodawcy za przestępstwa oraz wykroczenia w zakresie BHP?
 13. Jakie są społeczne koszty wypadków przy pracy?
 14. Czy praca na wysokości to sport ekstremalny?
 15. Jak udzielić pierwszej pomocy po upadku z wysokości?
 16. Jak powinna wyglądać pierwsza pomoc przedmedyczna w przypadku uszkodzeń oczu?
 17. Czym są czynniki chemiczne w środowisku pracy?
 18. Jakie są obowiązki pracodawcy i zalecenia BHP w zakresie pracy w chłodni?
 19. Co warto wiedzieć o posiłkach regeneracyjnych?
 20. Dlaczego przeprowadzenie badań profilaktycznych jest ważne?
 21. Jak zoptymalizować koszty związane z BHP w zakładzie pracy?
 22. Jakie występują zagrożenia w pracy biurowej?
 23. Na czym polega profilaktyka chorób odkleszczowych?
 24. Czy rodzaj zatrudnienia ma wpływ na dobrostan psychiczny i zaangażowanie pracowników?
 25. Jak chronić zdrowie pracowników w upale?
 26. Jakie jest obowiązkowe wyposażeni BHP samochodu?
 27. Jakie są przeciwwskazania do pracy w ciąży?
 28. Jakie są zasady BHP kierowcy zawodowego?
 29. Jakie przysługują świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej?
 30. Jaki jest czas pracy osoby niepełnosprawnej?
 31. Kto jest zobowiązany do wykonywania badań psychotechnicznych?
 32. Jakie są obowiązujące stawki odszkodowania za wypadek w pracy i chorobę zawodową?
 33. Jakie są skutki zdrowotne narażenia pracowników na drgania mechaniczne?
 34. Jakie są skutki nadmiernego obciążenia pracą fizyczną?
 35. Komu przysługuje dodatek za pracę w warunkach szkodliwych?
 36. Kto i kiedy powinien nosić odzież ostrzegawczą BHP?
 37. Jakie jest światowe TOP 5 najcięższych, ale najlepiej płatnych prac?
 38. Co to jest skokochron?
 39. Czy zasłabnięcie lub omdlenie to wypadek przy pracy?
 40. Jakie uprawnienia ma Państwowa Inspekcja Sanitarna?
 41. Jak powinna wyglądać ocena ryzyka zawodowego w przypadku pracy zdalnej?
 42. Czy badanie trzeźwości pracownika jest możliwe w przypadku pracy zdalnej?
 43. Jakie są szkodliwe czynniki biologiczne w samochodowych klimatyzacjach?
 44. Jak hałas oddziałuje na człowieka?
 45. Kto może prowadzić szkolenia BHP?
 46. Jakie wypadki w miejscu pracy zdarzają się najczęściej?
 47. Czy niesprawna klimatyzacja podczas upałów może być podstawą odmowy wykonania pracy z wykorzystaniem pojazdu służbowego?
 48. Czy uraz paznokcia lub włosów to uraz w postępowaniu powypadkowym?
 49. Kiedy pracodawca ma obowiązek dać pracownikom pić?
 50. Czy na frustrację zawodową można dostać zwolnienie lekarskie?
 51. Na jakie badania lekarskie do pracy musi udać się pracownik?
 52. Kto może wykonywać pracę na wysokości?
 53. Jak zapobiegać dolegliwościom kręgosłupa szyjnego?
 54. Czy dymy spawalnicze są zagrożeniem?
 55. Czy i kiedy pracownik musi się meldować?
 56. Jaki są innowacje w zakresie BHP?
 57. Za naruszenie jakich obowiązków pracowniczych służba BHP może wnioskować o karę porządkową dla pracownika?
 58. Czy możliwe jest odwołanie świadka wypadku z urlopu?
 59. Jaki są wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków?
 60. Czym jest choroba wibracyjna?
 61. Jak wygląda procedura zgłoszenia wypadku przy pracy?
 62. W jakim celu przeprowadza się instruktaż stanowiskowy?
 63. Jakie są zagrożenia porażenia prądem?
 64. Czym jest strefa zagrożenia wybuchem?
 65. Czym są zdarzenia potencjalnie wypadkowe?
 66. Kim jest i co robi społeczny inspektor pracy?
 67. Zasłabnięcie, omdlenie – czy to wypadek przy pracy?
 68. Okazjonalna praca na urlopie a wypadek przy pracy?
 69. Jak chronić wzrok w miejscu pracy?
 70. Czy drgania quadów czy motocykli są szkodliwe dla pracowników?
 71. Jak przeprowadzić roczną analizę stanu BHP?
 72. Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej?
 73. Komu przysługuje posiłek profilaktyczny?
 74. Kiedy należy stworzyć w zakładzie pracy służbę BHP?
 75. Czym jest zespół powypadkowy?
 76. Jakie są kluczowe aspekty ochrony przeciwpożarowej?
 77. Czym jest stres cieplny?
 78. Czy wypadek na oblodzonym parkingu zakładowym to wypadek przy pracy?
 79. Jak motywować pracowników do przestrzegania procedur bezpieczeństwa?
 80. Jakie są podstawowe elementy programu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy?
 81. Czym jest rejestr wypadków?
 82. Dlaczego pozycja boczna bezpieczna jest niezastąpiona?
 83. Jak używać defibrylatora AED?
 84. Jakie jest znaczenie dialogu społecznego w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy?
 85. Kiedy szkolenie okresowe bhp nie jest wymagane?
 86. Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy?
 87. Jakie są kary za nieprzestrzeganie BHP dla pracowników?
 88. Jaki jest wpływ wibracji na zdrowie pracownika?
 89. Jak wygląda pierwsza pomoc w przypadku odmrożeń?
 90. Jak bezpiecznie odśnieżać dachy?
 91. W jakim celu powołuje się zespół powypadkowy?
 92. Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku szkodliwych czynników w środowisku pracy?
 93. Jaki są najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy?
 94. Jaką rolę odgrywa psychologia w BHP?
 95. Jakie są różnice między reanimacją a resuscytacją?
 96. Jakie są zasady bezpieczeństwa w zakresie używania hulajnóg elektrycznych w zakładzie pracy?
 97. Jak zachować bezpieczeństwo w branży e-Commerce i kurierskiej w okresie przedświątecznym?
 98. Kim jest i jakie ma obowiązki przedstawiciel pracowników?
 99. Jakie warunki pracy musi zapewnić pracodawca w chłodne dni?
 100. Jak zapewnić bezpieczną pracę osobom w wieku 50+?
 101. Jakie są zasady bezpieczeństwa w zakresie tras komunikacyjnych w zakładzie pracy?
 102. W jakim przypadku pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze?
 103. Na czym polega kurs KPP?
 104. Czy nauczyciele podlegają obowiązkowi ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy?
 105. Szkolenia BHP Online, czy tradycyjne?
 106. Jak chronić pracowników przed hałasem?
 107. Co się kryje pod pojęciem choroba zawodowa?
 108. Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
 109. Jakie są podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych?
 110. Co to jest higiena pracy i jakie ma korzyści?
 111. Jak często trzeba powtarzać badania BHP?
 112. Jakie są wyniki kontroli  wdrożenia przepisów pracy zdalnej?
 113. Jak należy postępować w przypadku wypadku przy pracy?
 114. Co powinna zawierać instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?
 115. Jakie są zasady bezpieczeństwa dla robót ziemnych przy drodze?
 116. Jak chronić pracowników przed smogiem?
 117. Czy pracodawca ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy w przypadku pracy zdalnej?
 118. Jakie przepisy regulują zasady BHP przy czyszczeniu i malowaniu natryskowym?
 119. Jakie są obowiązki pracodawcy względem „nie pracowników”?
 120. Czy inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą weryfikować temperaturę w pomieszczeniach pracy?
 121. Jakie są zasady refundacji okularów korekcyjnych?
 122. Jakie są koszty depresji związane z pracą?
 123. Kim jest osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy?
 124. Jakie powinno być wyposażenie apteczki pierwszej pomocy?
 125. Kiedy pracodawca może samodzielnie wykonywać zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy?
 126. Na co choruje kręgosłup pracownika biurowego?
 127. Jaki wpływ na jakość pracy ma jakość powietrza?
 128. Kto zaznajamia studentów z przepisami bhp przed zajęciami laboratoryjnymi?
 129. Ile kilogramów można dźwigać w pracy zgodnie z przepisami bhp?
 130. Jaką rolę w przeciwdziałaniu mobbingowi może lub powinna odegrać służba bhp?

Godna praca to bezpieczna praca I edycja

 1. Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?
 2. Jakie są organy nadzoru nad warunkami pracy?
 3. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?
 4. Na czym polega ocena ryzyka zawodowego?
 5. Jakie instytucje zajmują się zagadnieniem oceny ryzyka zawodowego?
 6. Jakie są obowiązki pracownika?
 7. Jakie są obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?
 8. Jakie są rodzaje szkoleń BHP?
 9. Jak często trzeba przeprowadzać okresowe szkolenia BHP?
 10. Czym różnią się szczególne i szkodliwe czynniki w środowisku pracy?
 11. Czy pracodawca musi wyznaczać pracowników do zadań z zakresu BHP?
 12. Jakie są obowiązki pracodawcy w czasie upałów?
 13. Jakie są kary za naruszenie zasad BHP w związku z koronawirusem?
 14. Jakie są zasady wykonywania profilaktycznych badań lekarskich w okresie pandemii koronawirusa?
 15. Koronawirus a szkolenia BHP pracowników
 16. Jakie są wymogi BHP w zakresie w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?
 17. Czy apteczki w zakładach pracy są obowiązkowe?
 18. Jakie są zalecenia WHO dla pracodawców w celu zwalczania rozprzestrzeniania się koronawirusa?
 19. Jakie są prace szczególnie szkodliwe dla zdrowia kobiet?
 20. Czy społecznemu inspektorowi pracy można wypowiedzieć umowę o pracę?
 21. Co to jest wypadek przy pracy?
 22. Jakie są rodzaje świadczeń powypadkowych?
 23. Jaka jest wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych?
 24. Jakie są obowiązki związane z BHP w małej firmie?
 25. Czy są jakieś drobne ustępstwa w zakresie BHP w małej firmie?
 26. Czy osobom pracującym na świeżym powietrzu przysługuje odzież chroniąca przed promieniowaniem UV?
 27. Czy pracodawca ma prawo badać pracowników na obecność narkotyków?
 28. Czy przedsiębiorca ma możliwość uzyskania dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy?
 29. Co było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 25.08.2020 r. ?
 30. Kiedy mamy do czynienia ze stresem w miejscu pracy?
 31. Na jakich zasadach będzie obowiązywała praca zdalna od 5 września 2020?
 32. Jak przebiega kwalifikacja wypadku przy pracy na home office?
 33. Czym jest kampania #EU4FairWork na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej?
 34. Czy książeczka sanepidowska nadal obowiązuje?
 35. Na czym polega działalność kontrolno-nadzorcza inspektora pracy?
 36. Z jakich elementów składa sie protokół pokontrolny sporządzony przez inspektora pracy?
 37. Jakie są wymagania BHP w Norwegii?
 38. Czym jest norweski kurs HMS?
 39. Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w norweskim systemie prawnym?
 40. Na czym polega unijne prawo dotyczące środków ochrony indywidualnej?
 41. Badania psychotechniczne – kto musi je wykonać?
 42. Pracownik na dopalaczach – jakie kroki może podjąć pracodawca?
 43. Jakie są zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2?
 44. Na czym polega program profilaktyczny Państwowej Inspekcji Pracy ,,Bezpiecznie w szkole’’?
 45. Jakie są obowiązki pracodawcy w przypadku stwierdzenia u pracownika objawów choroby zawodowej?
 46. Jak przebiega ocena ryzyka zawodowego w Norwegii?
 47. Jakie formularze służą udokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego w Norwegii?
 48. Czym jest porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie?
 49. Co było głównym tematem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego?
 50. Czym jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy?
 51. Co było tematem posiedzenia Rady Ochrony Pracy 17.11.2020 r.?
 52. Czego dotyczy kampania Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy – Dźwigaj z głową?
 53. Jakie są przyczyny zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego?
 54. Co wynika z raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy”
 55. Jakie są obowiązki pracodawcy związane z pracą na wysokościach?
 56. Jaka rekompensata należy się pracownikowi za szkolenie w dniu wolnym od pracy?
 57. Czego dotyczy program edukacyjny ,,Kultura bezpieczeństwa”?
 58. Czy zleceniobiorców należy skierować na szkolenie bhp i badania lekarskie?
 59. Jakie są obowiązki pracodawcy w okresie zimowym?
 60. Czy pracodawca jest zobowiązany zaktualizować oceny ryzyka zawodowego w związku z COVID-19?
 61. Co było tematem konferencji pt. ,,Nietypowe stosunki zatrudnienia’’?
 62. Jakie firmy są laureatami konkursu  „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w 2020 r. ?
 63. Czy pracownik może ubiegać się o odszkodowanie w przypadku zakażenia COVID-19 w miejscu pracy?
 64. Co zmieniło się od 16 grudnia br. w przepisach dotyczących badań wstępnych i okresowych w czasach pandemii?
 65. W jaki sposób pracodawca powinien spełnić obowiązek zapewnienia pracownikom środków higieny osobistej?
 66. Na czym polega zarządzanie BHP w kontekście starzejącej się siły roboczej?
 67. Młodzi ludzie a bezpieczeństwo i higiena pracy?
 68. Jakie są czynniki i procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia i życia?
 69. Co się zmieniło w wykazie procesów o działaniu rakotwórczym?
 70. Jakie są zasady bezpiecznego odśnieżania dachów?
 71. Kto wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej?
 72. Czym jest audyt bezpieczeństwa w pracy?
 73. Jak chronić pracownika w warsztacie samochodowym?
 74. Czym są narzędzia elektroniczne BHP?
 75. Jak przestrzegać bezpieczeństwa w transporcie i magazynowanu?
 76. Czy pracodawca może wymagać szczepienia przeciwko COVID-19?
 77. Jakie są zadania sanepidu?
 78. Jakie są uprawnienia sanepidu?
 79. Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie dezynfekcji stanowiska pracy?
 80. Czym grozi monotonia pracy?
 81. Szkolenie BHP w pracy zdalnej – czy jest obowiązkowe?
 82. Jakie są najważniejsze zasady ochrony przeciwporażeniowej w budownictwie?
 83. Na czym polega pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem?
 84. Jakie są zagrożenia pożarowe w obiektach wielkokubatorowych?
 85. Jakie są zasady bhp dla operatorów żurawi?
 86. Czy zlecenie wykonywania pracy zdalnej może być powodem obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi?
 87. Jakie są zagrożenia na stanowisku spawacza?
 88. Jakie są zasady bhp podczas prac spawalnicznych?
 89. Jakie są wymogi bhp w zakresie krzesła biurowego?
 90. Jakie są obowiązki przewoźnika w przypadku wypadku kierowcy przy pracy?
 91. Czy jest obowiązek noszenia maseczki w miejscu pracy?
 92. Na czym polega ergonomiczna praca w domu?
 93. Na czym polega schemat podstawowego ratowania życia?
 94. Jakie są obowiązki w zakresie bhp w stosunku do pracowników tymczasowych?
 95. Jak zapewnić bezpieczeństwo prac w pobliżu lini elektroenergetycznych?
 96. Jak należy zadbać o bhp w magazynie?
 97. Czy pracownik ma prawo do refundacji kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze?
 98. Jak rozplanować umieszczenie gaśnic w miejscu pracy?
 99. Kiedy firma musi zatrudnić pracownika BHP na umowę o pracę?
 100. Na czym polega bezpieczna praca na rusztowaniu?
 101. Jakie występują zagrożenia w pracy biurowej?
 102. Czy kolizja drogowa z winy pracownika może być uznana za wypadek w drodze do pracy?
 103. Jakie są podstawowe różnice pomiędzy przerwą w pracy biurowej i zdalnej?
 104. Jakie wytyczne obowiązują pracodawców przy organizacji szczepień przeciwko COVID-19?
 105. Jakie są zasady podnoszenia ciężkich przedmiotów?
 106. Na czym polega wellbeing w firmie?
 107. Jak wdrożyć wellbeing do firmy?
 108. Jak udzielać pierwszej pomocy przy najczęstszych urazach kończyn?
 109. Kto może w zakładzie pracy czyścić klimatyzację?
 110. Kim jest rzeczoznawca ds. bhp?
 111. Na czym polega instruktaż stanowiskowy?
 112. Jakie są obowiązki kierownika budowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?
 113. Czy przy zmianie stanowiska pracy należy wykonać kolejne szkolenie BHP?
 114. Co mówią przepisy BHP o profilaktyce chorób zawodowych?
 115. Jak uniknąć zespołu cieśni nadgarstka?
 116. Jakie są metody ograniczania zagrożenia hałasem w miejscu pracy?
 117. Jakie jest zastosowanie odzieży ostrzegawczej?
 118. Jak prawidłowo wybrać rękawice ochronne?
 119. Czy istnieje przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy?
 120. Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne?
 121. Jak rozlicza się wypadek przy pracy zleceniobiorcy?
 122. Czy badania kontrolne są obowiązkowe po długotrwałym zwolnieniu lekarskim?
 123. Jakie są sposoby zmniejszenia obciążenia termicznego pracowników?
 124. Jakie są zagrożenia zawodowe w transporcie samochodowym?
 125. Czy konieczne są szkolenia BHP dla pracowników sezonowych i nieletnich?
 126. Jakie są metody oceny wydatku energetycznego pracownika?
 127. Kto jest odpowiedzialny za ewakuację w miejscu pracy?
 128. Jakie są zasady bezpiecznej pracy na drabinie przenośnej?
 129. Jakie to są prace szczególnie niebezpieczne?
 130. Jak wygląda praca w branży BHP?
 131. Czy praktykantów należy zapoznać z oceną ryzyka zawodowego?
 132. Czy stażystów należy zapoznać z oceną ryzyka zawodowego?
 133. Jakie jest stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w zakresie szczepień pracowników przeciwko COVID-19?
 134. Czy ukąszenie kleszcza można uznać za wypadek przy pracy?
 135. Jakie zasady i przepisy BHP obowiązują przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
 136. Na czym polega zasada „3B” pracy przy komputerze?
 137. Jakie są zasady bezpiecznego używania klimatyzacji samochodowej?
 138. O czym należy pamiętać przy obsłudze BHP stanowisk sprzątających?
 139. Jakie są wymagane wartości natężenia oświetlenia sztucznego dla poszczególnych stanowisk pracy?
 140. Czy pracownikom należy się ekwiwalent za pranie maseczek?
 141. Czy badania i szkolenie BHP są obowiązkowe dla zleceniobiorców?
 142. Jak przebiega ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zdalnej?
 143. Czy można zwolnić lub ukarać pracownika za brak szczepienia?
 144. Czy pracodawca może wydać pracownikom używaną odzież ochronną?
 145. Czy przedłuża się ważność badań psychotechnicznych kierowców w czasie pandemii?
 146. Czy siedzenie skraca życie?
 147. Jakie są zasady udzielania pierwszej pomocy w okresie pandemii koronawirusa?
 148. Jakie są kary lekceważenie szkolenia okresowego bhp?
 149. Jak często trzeba szkolić pracowników dorywczo wykonujących prace na wysokości?
 150. Jak zapewnić bezpieczeństwo przy budowie silosów?
 151. Czy pracodawca musi zapewnić miejsce dla palących pracowników?
 152. Czym jest wypalenie zawodowe?
 153. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
 154. Czym jest urlop sabbatical?
 155. Jak organizować pierwszą pomoc w zakładzie pracy?
 156. Jakie są wyniki akcji przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy „Kontrole na małych budowach”?
 157. Jaki jest katalog wykroczeń i przestępstw za naruszenie przepisów BHP?
 158. Na jakiej wysokości powinna być zawieszona gaśnica?
 159. Jak przystosować przestrzeń w zakładzie pracy dla osób niepełnosprawnych?
 160. Kiedy pracodawca powinien zapewnić posiłki?
 161. Ile kosztuje wypadek przy pracy?
 162. Jakie czynniki w miejscu pracy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie?
 163. Jakie są objawy i skutki siedzącego trybu życia?
 164. Jakie są zasady zachowania podczas ewakuacji z budynku?
 165. Jakie są zasady bezpieczeństwa pracy w trakcie niskich temperatur?
 166. Co powinno zawierać skierowanie na badania w przypadku szkodliwych czynników w środowisku pracy?
 167. Jakie wprowadzono zmiany w zakresie wypadków przy pracy 18 września 2021 r.?
 168. Czym są technologie ubieralne?
 169. Jakie zastosowania ma skafander starzeniowy?
 170. Czy pracodawca może skierować pracownika na wcześniejsze badania profilaktyczne?
 171. Jakie są wymagania BHP w zakresie pracy przy komputerze?
 172. Jak udzielić pierwszej pomocy przy oparzeniach?
 173. Jakie są kary za utrudnianie czynności kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)?
 174. Jakie są zasady BHP przy przetwórstwie mleka i jego pochodnych?
 175. Jak zapewnić bezpieczeństwo pracy w przestrzeniach zamkniętych?
 176. Czym jest komisja BHP?
 177. Na czym polega obowiązek konsultacji w zakresie BHP?
 178. Jakie są zagrożenia przy montażu w przemyśle lotniczym?
 179. Jakie wypadki przy pracy występują w przemyśle meblarskim?
 180. Jakie są metody ograniczania hałasu na stanowiskach infolinii?
 181. Jakie są wymogi BHP w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?
 182. Czy pracodawca ma obowiązek finansowania okularów pracownika?
 183. Czy każdy pracownik powinien przejść szkolenie BHP?
 184. Jak udzielić pierwszej pomocy przy zadławieniu?
 185. Jakie certyfikaty powinna mieć odzież zimowa dla pracowników?
 186. Reakcja na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia w pracy – uprawnienie czy obowiązek służby bhp?
 187. Jakie są zasady postępowania w trakcie pożaru?
 188. Od ilu lat można pracować?
 189. Na jakie udogodnienia może liczyć diabetyk w miejscu pracy?
 190. Jak wzmocnić odporność psychiczną w pracy?
 191. Jak ustalić rodzaje środków ochrony indywidualnej?
 192. Jak powinno wyglądać polecenie wykonania prac szczególnie niebezpiecznych?
 193. Kiedy pracownik może ponieść konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad BHP?
 194. Czym jest ergonomia korekcyjna?
 195. Jak postępować w przypadku wypadku przy pracy zleceniobiorcy?
 196. Czym jest wdowi garb?
 197. Czy po zakończeniu zwolnienia lekarskiego od psychiatry pracodawca ma obowiązek kierować pracownika na badania?
 198. Jakie są zadania inspektora ochrony przeciwpożarowej?
 199. Jakie są zagrożenia i urazy głowy?
 200. Co to jest higiena cyfrowa?
 201. Kiedy konieczne jest odsunięcie od pracy w razie zagrożenia życia lub zdrowia?
 202. Czym są środki ochrony zbiorowej?
 203. Po jakim czasie trzeba odbyć pierwsze okresowe szkolenie bhp?
 204. Jakie niesie za sobą zagrożenia praca w handlu?
 205. Jakie kary grożą za brak szkoleń BHP?
 206. Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki?
 207. Jak powinno się udzielić pierwszej pomocy przy podtopieniu?
 208. Czy można stosować elektroniczną formę dokumentów w postępowaniu powypadkowym?
 209. Jak powinny być sformułowane instrukcje bhp?
 210. Czym jest ryzyko zawodowe BHP?
 211. Jakie czynniki oraz procesy technologiczne stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika?
 212. Jak należy postępować w przypadku substancji chemicznych oraz promieniowania jonizującego?
 213. Jak rozpoznać toksyczne środowisko pracy?
 214. Jakie są wymagania dla kandydatów do pracy w BHP?
 215. Jak przeciwdziałać stresowi w pracy?
 216. Czy pracodawcy mogą stawiać wyższe standardy bezpieczeństwa?
 217. Czy instruktaż stanowiskowy jest obowiązkowy?
 218. Kogo w firmie obowiązuje szkolenie w zakresie BHP?
 219. Czym zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego?
 220. Jakie uprawnienia mają społeczni inspektorzy pracy?
 221. Kto powinien sporządzić protokół powypadkowy?
 222. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie pracy na wysokościach?
 223. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków BHP w pomieszczeniach w pracy?
 224. Kiedy należy zrobić zgłoszenie do Sanepidu?
 225. Ile wynosi wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy?
 226. Ile było wypadków przy pracy w 2021 r.?
 227. Coworking a BHP?
 228. Jak rozpoznać choroby zawodowe?
 229. Jakie są obowiązki BHP rolnika zatrudniającego pracowników?
 230. Jak zapewnić bezpieczną pracę pracownikom z Ukrainy?
 231. Czy badania lekarskie po chorobie można wykorzystywać w kilku miejscach pracy?
 232. Jak rozlicza się wypadek przy pracy zleceniobiorcy?
 233. Jakie prace mogą wykonywać pracownicy młodociani?
 234. Z jakimi substancjami niebezpiecznymi możemy mieć do czynienia w miejscu pracy?
 235. Jakie konsekwencje dla pracodawcy niesie ciężki wypadek przy pracy?
 236. Do jakich wypadków przy pracy dochodzi w Polsce?
 237. Co ile lat trzeba wykonać szkolenie BHP nauczycieli?
 238. Dlaczego coraz więcej firm decyduje się na defibrylatory?
 239. Jak powinna być zaplanowana obsada przy transporcie pionowym z użyciem żurawia wieżowego lub szybkomontującego?
 240. Jak często należy wymieniać odzież roboczą?
 241. Czy istnieje przedawnienie zgłoszenia wypadku przy pracy?
 242. Jakie są konsekwencje utrudniania kontroli inspekcji pracy oraz inspekcji sanitarnej?
 243. Jak przetrwać upały w pracy?
 244. Jaki rodzaj hałasu w biurze jest najbardziej uciążliwy?
 245. Czy należy aktualizować oceny ryzyka zawodowego w związku z zagrożeniem wystąpienia małpiej ospy?
 246. Jakie są przyczyny wypadków wózków widłowych?
 247. Jaka jest kara za lekceważenie szkolenia okresowego bhp?
 248. Jakie szkolenie powinien przejść pracownik dorywczo wykonujący prace na wysokości?
 249. Jak zmieniły się przepisy bhp w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej?
 250. Co zmienia zastąpienie stanu epidemii stanem zagrożenia epidemicznego?
 251. Jak zadbać o prawidłowe oświetlenie miejsca pracy?
 252. Jaki jest przykład antidotum na stres w miejscu pracy?
 253. Jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca za mobbing?
 254. Mobbing w miejscu pracy – jak odróżnić krytykę od nękania?
 255. Czy należy prowadzić szkolenia okresowe bhp w czasie stanu zagrożenia epidemicznego?
 256. Co kryje się pod pojęciem woda zdatna do picia dla pracowników?
 257. Jak zapewnić bezpieczeństwo osobiste pracownikom socjalnym?
 258. Jakie dokumenty potwierdzają ważność badania lekarskiego przeprowadzonego u poprzedniego pracodawcy?
 259. Na jakiej wysokości powinna być zawieszona gaśnica?
 260. Jakie są zasady BHP w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych?
 261. Jakie są prace wzbronione pracownicom?
 262. Jak sobie radzić ze stresem w pracy?
 263. Jakie są skutki pracy zmianowej?
 264. Jaki jest stan bezpieczeństwa pracy operatorów wózków widłowych?
 265. Czym jest PLAN BIOZ?
 266. Jaka powinna być temperatura w pomieszczeniach pracy?
 267. Jak wygląda nowa statystyczna karta wypadku przy pracy?
 268. Jakie są źródła zagrożeń najczęściej występujące w gospodarstwach rolnych?
 269. Czy należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe w wypadku przy pracy na odległość?
 270. Jakie są obowiązki pracodawców w trakcie upałów?
 271. Czy apteczki w zakładzie pracy są obowiązkowe?
 272. Czy ewakuacja próbna powinna być przeprowadzona przez pracodawcę?
 273. Jakie powinny być regulacje przeciwpożarowe w miejscu pracy?
 274. Dlaczego oświetlenie ma znaczenie?
 275. Jakie powinno być oświetlenie w miejscu pracy?
 276. Jakie instytucje działają w zakresie ochrony BHP?
 277. Jak pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy wygląda praca na budowach?
 278. Czy można zmniejszyć skalę wypadków podczas pracy zdalnej i w domu?
 279. Jakie są zasady BHP podczas prac ogrodowych i domowych?
 280. Czy kierownik ma obowiązek sprawdzać noszenie okularów korekcyjnych przez pracownika podczas pracy?
 281. Komu pracodawca musi zapewnić szafki pracownicze?
 282. Czym jest choroba zawodowa i z czym się wiąże?
 283. Czym grozi długotrwała praca przed monitorem?
 284. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej?
 285. Co warto wiedzieć o posiłkach regeneracyjnych?
 286. Jak wpływa na ciało długotrwała praca w pozycji siedzącej?
 287. Czym jest stres w pracy?
 288. Czy przeciwdziałanie stresowi pracowników jest nowym obowiązkiem BHP?
 289. Prawo czy obowiązek podpisania protokołu inspektora PIP?
 290. Jakie są przepisy bhp przy budowie, przebudowie i remoncie jednostek pływających?
 291. Czym jest rejestr wypadków?
 292. W jakim celu przeprowadza się instruktaż stanowiskowy?
 293. Jak przeprowadzić szkolenie z obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)?
 294. Jakie są zagrożenia dla zdrowia w pracy sprzedawcy?
 295. Jakie czynniki wpływają na mikroklimat w miejscu pracy?
 296. Czy jest określony maksymalny ciężar przedmiotów przenoszonych przez jedną osobę?
 297. Jakie wymagania powinny spełniać schody ewakuacyjne?
 298. Jak bezpiecznie pracować z elektronarzędziami?
 299. Jakie jest obowiązkowe wyposażenie BHP samochodu?
 300. Jak pomóc pracownikom w walce ze stresem spowodowanym wojną?
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej