Konferencja: Bez barier i wykluczenia

Termin: 23 lutego 2024 r.
Miejsce: Sala BHP, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6, Gdańsk
Zapisy: m.kuzma@solidarnosc.gda.pl

Region Gdański NSZZ „Solidarność” i Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku zapraszają na konferencję dotyczącą problemów osób niepełnosprawnych w miejscu pracy. W programie konferencji znajdą się takie tematy, jak: środowisko pracy osoby niepełnosprawnej, szczególne wymagania dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków pracy osobie niepełnosprawnej, a także jakie wyzwania stoją przed pracodawcą związane ze stworzeniem przyjaznego środowiska pracy. W konferencji jako prelegenci wezmą m.in. udział przedstawiciele OIP w Gdańsku, PFRON oraz pełnomocnik Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. osób niepełnosprawnych.

Program

10:00 – 10:10 Wystąpienie – Krzysztof Dośla – Region Gdański NSZZ „Solidarność”
10:10 – 10:20 Wystąpienie – Mariusz Pokrzywinski – Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
10:20 – 10:30 Wystąpienie – Dariusz Majorek – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oddział Pomorski
10:30 – 10:50 wykład – Paweł Grabowski – Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku – Środowisko pracy osoby niepełnosprawnej
10:50 – 11:10 wykład – dr inż. Krzysztof Redlarski – Politechnika Gdańska – Ergonomia w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej
11:10 – 11:30 wykład – lek. med. Dorota Całus-Kania – Kierownik Działu Orzecznictwa i Chorób Zawodowych, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Szczególne wymagania dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków pracy osobie niepełnosprawnej z punktu widzenia lekarza służby medycyny pracy
11:30 – 11:50 wykład – dr hab. Arkadiusz Mański, prof. UG – Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Badań nad Jakością Życia –  Psychospołeczne aspekty związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
11:50 – 12:20 przerwa kawowa
12:20 – 12:40 wykład – Piotr Ciborski – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne – Wyzwania po stronie pracodawcy związane ze stworzeniem przyjaznego środowiska pracy
12:40 – 13:00 wykład – Dariusz Majorek – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Oddział Pomorski – Rzeczywistość i potrzeby zmian
13:00 – 13:20 wykład – Krzysztof Rowiński – Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” – Wsłuchujmy się w głos innych
13:20 – 14:00 panel dyskusyjny – Bez barier i wykluczenia
14:00 – 14:05 zamknięcie konferencji przez okręgowego inspektora pracy w Gdańsku.

Prelegenci

Krzysztof Redlarski, adiunkt w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w której pełni funkcję zastępcy Kierownika Katedry. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem, jakością i ochroną środowiska. Członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego oraz Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i projektowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wieloletni wykładowca akademicki, praktyk oraz autor licznych artykułów z obszaru zarządzania projektami i bezpieczeństwa pracy publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. 

mgr inż. Paweł Grabowski – PIP
Posiada ponad 28 letnie doświadczenie inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy.
W trakcie swojej pracy zawodowej specjalizuje się w tematyce oceny ryzyka zawodowego i zarządzania bezpieczeństwa pracy. Jest audytorem systemów zarządzania bezpieczeństwem. Nieobca jest mu również tematyka związana z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Prowadził szereg specjalistycznych kontroli zakładów pracy chronionej, zakładów aktywności zawodowej i dokonywał odbioru stanowiska pracy osób niepełnosprawnych.
Od wielu lat propaguje wprowadzanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania BHP.
Obecnie pełni obowiązki Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku ds. nadzoru.
Inżynier elektryk okrętowy, absolwent studiów podyplomowych „ Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” – CIOP PIB.
Od ponad 20 lat wykładowca na studiach podyplomowych Politechniki Gdańskiej.
Prezentacja na konferencji będzie dotyczyć zadań Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie kontroli prowadzonych u pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Dorota Całus-Kania
Lekarz chorób zakaźnych i specjalista medycyny pracy. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 18 lat zatrudniona w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku, w którym zajmuje się orzecznictwem w zakresie chorób zawodowych, odwołaniami od orzeczeń lekarskich, wydawaniem opinii lekarskich dla potrzeb sądowych oraz szkoleniami lekarzy i pielęgniarek służby medycyny pracy.

Pełni funkcję kierownika Działu Orzecznictwa i Chorób Zawodowych i Przewodniczącej Zespołu ds. Planowania Szkoleń WOMP w Gdańsku oraz Zastępcy Przewodniczącego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Arkadiusz Rafał Mański

Psycholog i logopeda. Kierownik Poradni Psychologicznej Genetycznych Chorób Rzadkich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor Uniwersytetu Gdańskiego.

Piotr Ciborski

Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, wykładowca, szkoleniowiec, autor poradników, konsultant

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej