Kto wydaje orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej?

Prawo do wydania orzeczenie lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej j wydaje lekarz właściwy do orzekania o rozpoznaniu choroby zawodowej.

 Po dokonaniu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia choroby zawodowej może zostać wydane orzeczenie lekarskie o:

 • rozpoznaniu choroby zawodowej,
 • braku podstaw o rozpoznaniu choroby zawodowej.

Orzeczenie lekarz wydaje na podstawie:

 • wyników przeprowadzonych badań lekarskich,
 • wyników przeprowadzonych pomocniczych badań lekarskich,
 • dokumentacji medycznej pracownika,
 • dokumentacji przebiegu zatrudnienia,
 • oceny narażenia zawodowego.

Nie zawsze lekarz orzekający o rozpoznaniu choroby zawodowej ma dostateczną ilość informacjo potrzebnych do wydania orzeczenia. W związku z tym ma prawo wystąpić o uzupełnienie informacji do:

 • pracodawcy – informacji o przebiegu oraz organizacji pracy zawodowej pracownika, w tym informacji o pracy w godzinach nadliczbowych, narażeniu zawodowym, stosowaniu przez pracownika środków ochrony indywidualnej, przekazanie próbki substancji, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań diagnostycznych.
 • lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem – zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej pracownika wraz z wynikami przeprowadzonych badań profilaktycznych,

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub innego lekarza prowadzącego leczenie tego pracownika,

 • właściwego państwowego inspektora sanitarnego – w zakresie oceny narażenia zawodowego,
 • pracownika – w zakresie uzupełnienia wywiadu zawodowego.

Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej przesyłane jest właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zainteresowanemu pracownikowi, osobie zgłaszającej podejrzenie choroby zawodowej.

Jeżeli pracownik nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, możliwe jest postępowanie odwoławcze.

Żródło: https://kadry.infor.pl/bhp/choroby-zawodowe/80318,Kto-wydaje-orzeczenie-o-rozpoznaniu-choroby-zawodowej.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej