Czym są czynniki chemiczne w środowisku pracy?

Czynniki chemiczne to substancje, które mogą wyrządzić szkodę ludziom i innym organizmom żywym. Można je znaleźć w różnych miejscach pracy, w tym w zakładach produkcyjnych, laboratoriach i szpitalach.

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest obowiązkiem wszystkich pracodawców. Muszą oni zapewnić, że pracownicy nie są narażeni na działanie żadnych substancji toksycznych w swoim środowisku pracy.

Pracodawcy muszą również zapewnić pracownikom środki ochrony indywidualnej (PPE), które chronią ich przed narażeniem na działanie niebezpiecznych substancji chemicznych, w tym środków chemicznych w miejscu pracy.

Wiele substancji może stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. Należą do nich:

 • toksyczne substancje chemiczne (np. ołów i rtęć),
 • tworzywa sztuczne zawierające szkodliwe substancje chemiczne (np. BPA),
 • pestycydy i herbicydy,
 • zagrożenia biologiczne, takie jak płyny ustrojowe osób chorych na choroby zakaźne.

Czynniki chemiczne w środowisku pracy mogą powodować problemy zdrowotne w miejscu pracy. Najczęstsze skutki narażenia na działanie środków chemicznych to podrażnienie oczu, nosa i gardła, bóle głowy, zawroty głowy, zmęczenie, nudności, podrażnienie skóry i wysypka. Długotrwałe skutki mogą obejmować raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne.

Konieczne jest określenie skutków zdrowotnych narażenia na konkretne substancje chemiczne. Oceny ryzyka zawodowego powinny zawierać następujące informacje:

 • drogi narażenia (spożycie, wdychanie lub wchłanianie przez skórę),
 • czas trwania narażenia (krótkoterminowe lub długoterminowe),
 • częstotliwości narażenia (codziennie, co tydzień lub sezonowo)
 • określenie, jakie zagrożenia występują i jak można je kontrolować,
 • identyfikacja zagrożeń związanych z narażeniem na działanie substancji chemicznych.

Oceny ryzyka zawodowego to informacje potrzebne do ustalenia, czy istnieje jakiekolwiek ryzyko. Jeśli używasz substancji chemicznej, która jest wymieniona jako niebezpieczna, musisz ocenić, jak można ją kontrolować, aby nie zaszkodzić pracownikom ani środowisku.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej jest kluczowe w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami chemicznymi. Podczas pracy z chemikaliami należy używać odzieży ochronnej, takiej jak kombinezony lub płaszcze laboratoryjne. Okulary ochronne to również dobry pomysł, zwłaszcza jeśli w powietrzu znajdują się opary lub pył. Odzież ochronną należy zdjąć przed wyjściem do domu po zakończeniu zmiany, aby nie przynieść do domu żadnych niebezpiecznych substancji chemicznych na ubraniu.

Oceny ryzyka zawodowego to systematyczne podejście do identyfikacji i oceny ryzyka związanego z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. Czterostopniowy proces oceny ryzyka zawodowego jest następujący:

 • Rozpoznać zagrożenia związane z substancjami chemicznymi w miejscu pracy, takie jak palność i toksyczność.
 • Określić prawdopodobieństwo wystąpienia tych zagrożeń (częstotliwość, z jaką się zdarzają).
 • Ocenić, co by się stało, gdyby te zagrożenia wystąpiły (konsekwencje).
 • Zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko poprzez wdrożenie środków kontroli, takich jak środki ochrony indywidualnej, techniczne środki kontroli, administracyjne środki kontroli i praktyki pracy.

Stosowanie pomiarów czynników szkodliwych i preparatów musi być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami, a także ze szczegółowymi instrukcjami przekazanymi przez odpowiedzialnego kierownika lub przełożonego.

Ponadto pracodawca musi sprawdzić, czy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpiecznego ich stosowania.

Ryzyko można ograniczyć poprzez zastosowanie odpowiednich inżynieryjnych środków kontroli oraz administracyjnych środków kontroli, takich jak określone procedury i szkolenia pracowników.

W celu określenia poziomu ryzyka przy stosowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka. Można to zrobić, analizując takie informacje jak: charakterystyka substancji (w tym jej toksyczność), jej zastosowania i wykorzystanie, stężenia, w jakich jest używana oraz potencjał narażenia zdrowia pracowników.

Źródło: https://www.bhp-center.com.pl/czym-sa-czynniki-chemiczne-w-srodowisku-pracy/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej