Tarcza antykryzysowa: Rząd uwzględnił tylko część postulatów „Solidarności”

Rząd uwzględnił jeden z kluczowych postulatów NSZZ „Solidarność”, zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W pierwotnym projekcie rząd dawał zaledwie dwa dni na zawarcie porozumienia pomiędzy reprezentatywnymi związkami zawodowymi i pracodawcą. „Solidarność” podnosiła, że to pozorna rola związku zawodowego w ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Dzisiaj już wiadomo, że nie będzie żadnych terminów. Pracodawca musi porozumieć się ze związkiem zawodowym, aby w ogóle mógł ubiegać się o wsparcia w ramach „tarczy”.

– W normalnej sytuacji należałoby ogłosić, że to sukces „Solidarności”. Ale przecież mówimy o rozwiązaniach kryzysowych, często pogarszających sytuację pracowników. Nie zmienia to faktu, że dzięki nam, te rozwiązania będą lepiej zabezpieczone i pod większą kontrolą pracowników – powiedział Piotr Duda, szef „Solidarności”, który w imieniu Związku prowadził negocjacje z rządem.

Uwzględnionych przez rząd postulatów „Solidarności” jest więcej. Dokument, który dopiero wczoraj rano (w czwartek, 27 marca) trafił do związkowych ekspertów, podlega właśnie analizie.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej