Stanowisko ws. harmonogramu szczepień pracowników szkół

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, w związku z ogłoszeniem konkretnego harmonogramu szczepień:

  1. Zwraca uwagę na konieczność zachowania zasady DOBROWOLNOŚCI szczepień, o czym pisaliśmy już w stanowisku Prezydium Sekcji Gdańskiej z 13 stycznia 2021 r.
  2. Przypomina o potrzebie uwzględnienia w wykazie osób związanych ze szkołami – nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników szkół i przedszkoli, a także o włączenie do pierwszej grupy szczepień nauczycieli-wychowawców burs i internatów, nauczycieli MDK oraz nauczycieli-trenerów, którzy prowadzą treningi z uczniami. Jest o tym mowa m. in. w stanowisku Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” z  12 stycznia 2021 oraz w stanowisku Sekcji w Lublinie z 26 stycznia br., w którym czytamy m. in.: „Każdy pracownik ww. placówek ma kontakt z dziećmi, młodzieżą i jest potencjalnie narażony na zakażenie. Nieuwzględnienie naszego wniosku  będzie powodować dalszy wzrost zachorowań i znacząco oddali ustabilizowanie sytuacji epidemicznej”.
  3. Apeluje, aby pracownicy oświaty, którzy z różnych względów (stan zdrowia, wątpliwości, przypadki losowe)  nie zaszczepią się w najbliższym czasie, mieli możliwość zaszczepienia się w późniejszym okresie, zgodnie ze swoją grupą wiekową.
  4. Oczekuje zapewnienia, że w sytuacji, gdy to na dyrektorze spoczywa obowiązek przygotowania listy chętnych do szczepienia pracowników oświaty z danej placówki, nie będzie ta informacja wykorzystywana  do innych celów. Decyzje pracowników o poddaniu się szczepieniu  nie mogą mieć  wpływu na sprawy zawodowe wynikające ze stosunku pracy.
  5. Jednocześnie apeluje do Rządu RP o taki przekaz w zakresie skuteczności szczepionek oraz Narodowego Planu Szczepień, który nie będzie wzbudzał zbyt wielu wątpliwości i obaw wśród pracowników oświaty. Ważne jest zapewnienie dostępu do rzetelnej wiedzy, wyjaśniania pojawiających się wątpliwości przez lekarzy – profesjonalistów w dziedzinie epidemiologii.

Na podstawie naszej wiedzy podtrzymujemy opinię, że „przyjęcie proponowanej strategii pozwoli na powrót wszystkich uczniów do szkół, na powrót rodziny i społeczeństwa do normalności, zapobiegnie w większym  stopniu rozprzestrzenieniu się epidemii i zapewni bezpieczeństwo zdrowotne nie tylko pracowników, ale również uczniów i ich rodzin”. 

W imieniu Prezydium Sekcji
Anna Kocik, zastępca przewodniczącego
Bożena Brauer, członek Prezydium Sekcji
Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej