Wyniki badania opinii pracodawców pod kątem Covid-19

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działając w imieniu samorządu pomorskiego, przeprowadził wśród pracodawców województwa pomorskiego krótkie, internetowe wywiady ankietowe.

– Pozyskaliśmy w ten sposób informacje na temat odczuwanych skutków pandemii w województwie pomorskim, poznaliśmy opinie i przewidywania pomorskich przedsiębiorców oraz pracodawców w tym zakresie, a co najważniejsze dowiedzieliśmy się o podjętych i planowanych przez nich działaniach związanych z zatrudnianiem pracowników – czytamy w komunikacie podsumowującym badanie. – Przedsiębiorcy z naszego regionu ocenili również instrumenty wspierające gospodarkę, które zostały uruchomione w celu ograniczenia negatywnych skutków lockdownu związanego z Covid -19, co pozwoliło określić kierunek koniecznych do podjęcia działaniach usprawniających w tym zakresie.

Sondaż, w którym wzięło udział 127 przedsiębiorców, przeprowadzony został na przełomie czerwca i lipca br. Wśród ankietowanych przeważały firmy mikro 39,4% i małe 25,2% oraz jednoosobowe działalności gospodarcze 18,1%. Najwięcej, tj. 47,2 % stanowiły przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Trójmiasta.

Wyniki sondażu wskazały, że dla kondycji blisko 2/3 badanych przedsiębiorstw negatywne skutki pandemii były poważne i bardzo poważne. Respondenci zapytani o perspektywę kolejnych 3 miesięcy, wskazali w większości (60,6%), że spodziewają się pogorszenia kondycji firmy – znaczącego (30,7%) i nieznacznego (29,9%). W badaniu znalazły się również firmy, które z optymizmem patrzą w przyszłość i spodziewają się znacznego polepszenia sytuacji w swoim biznesie. Jednak stanowią one niewielki odsetek, tj. zaledwie 6,3%.

Odzwierciedleniem kondycji przedsiębiorstw jest również wysokość ich obrotów. Z powodu sytuacji związanej z koronawirusem tylko 22 % ankietowanych wskazało, że obroty spadły nieznacznie, natomiast  64,6%, że obniżyły się znacząco (dla prawie 1/4 podmiotów był to spadek o co najmniej 76%). Ponadto 60,7% firm miało problem z opłaceniem bieżących zobowiązań, a 46,4% musiała lub będzie musiała skorzystać z instrumentów wsparcia finansowego dostępnych komercyjnie (m.in. kredyty i pożyczki). Poza tym blisko 80% przedsiębiorstw musiało ograniczyć zakres prowadzonej działalności, natomiast tylko ok. 4% zmieniło profil działalności i zamknęło bądź zawiesiło działalność.

– Kolejne miesiące będą kluczowe dla prowadzenia działalności gospodarczej. Niepewność związana z dalszym trwaniem pandemii, w tym wysokie prawdopodobieństwo zwiększonego reżimu sanitarnego jesienią, przy kończącym się wsparciu przedsiębiorców, które łagodziło skutki zamknięcia gospodarki, będzie miało istotny wpływ na rynek pracy w II półroczu br. Jak ogłosił GUS, w drugim kwartale doświadczyliśmy niespotykanego wcześniej w kraju spadku PKB (o 8,2%), ale m.in. dzięki pomocy udzielanej przedsiębiorcom i pracodawcom przez samorządy był on mniejszy niż prognozowali eksperci. Jednakże sytuacja nie jest jednoznaczna i nadal aktualne są pytania, czy po odmrożeniu gospodarki uda nam się relatywnie szybko powrócić do normalności, czy recesja się pogłębi, co może mieć bardzo negatywne skutki w odniesieniu do poziomu zatrudnienia – komentuje Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Wyniki przeprowadzonych ankiet

Mat. WUP Gdańsk

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej