Przewodniczący Duda o wyborze Rzecznika Praw Obywatelskich

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda 19 stycznia br. spotkał się z marszałkiem Sejmu Elżbietą Witek. Wśród tematów najważniejszy dotyczył kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Lider Związku przekazał stanowisko popierające kandydaturę dr. hab. Piotra Wawrzyka, polityka PiS, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz ocenił przeciąganie w czasie procedury wyboru.

Sejm będzie głosował 21 stycznia br. po raz trzeci kandydatury na RPO.

– „Solidarność” za niedopuszczalny uznaje przedłużający się stan niewyłonienia przez Polski Parlament Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania – przywołał Piotr Duda pani marszałek fragment stanowiska prezydium KK Związku.

Zwrócił też uwagę, że nierozerwalnie z tych praw wywodzić należy prawo do godności pracowników, prawa pracownicze, równość w stosunkach pracy, prawo do zrzeszania się oraz zakaz dyskryminacji.

To dlatego zdaniem Związku wybór nowego rzecznika jest niezwykle ważny i pilny

ocenił przewodniczący Duda.

19 stycznia br. na posiedzeniu sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka wysłuchiwano kandydatów na RPO. Nad kandydaturą Wawrzyka będzie głosował Sejm. Ma się to odbyć w czwartek 21 stycznia wieczorem, klub PiS na pewno poprze swojego kandydata. Wawrzyk musiałby też zdobyć poparcie większości w Senacie, a na to się raczej nie zanosi. Tydzień wcześniej prezydent Andrzej Duda mówił, że dobrym kandydatem na RPO byłby Jan Maria Rokita.

Podczas spotkania omawiano również sprawy natury ogólnej, jak relacje „Solidarności” z Kancelarią Sejmu, funkcjonowanie jej przedstawicieli w procesie legislacyjnym. Ważnym wątkiem były również kwestie walki z pandemią i przedłużającego się lockdownu, który staje się coraz większym zagrożeniem dla miejsc pracy.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej