Rzecznik Praw Obywatelskich wybrany na razie przez Sejm

Sejm powołał Piotra Wawrzyka, czynnego polityka PiS, na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzja zapadła w czwartek, ale wybór, zgodnie z przepisami, musi jeszcze zaakceptować Senat.

Wcześniej swoje poparcie dla Piotra Wawrzynka wyraził przewodniczący KK Piotr Duda. Pisaliśmy o tym na naszej stronie wczoraj, jako że przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda spotkał się w tej sprawie z marszałkiem Sejmu Elżbietą Witek:

Wśród tematów najważniejszy dotyczył kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Lider Związku przekazał stanowisko popierające kandydaturę dr. hab. Piotra Wawrzyka, polityka PiS, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz ocenił przeciąganie w czasie procedury wyboru. – „Solidarność” za niedopuszczalny uznaje przedłużający się stan niewyłonienia przez Polski Parlament Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na straży realizacji zasady równego traktowania – przywołał Piotr Duda fragment stanowiska prezydium KK Związku.

W Sejmie za kandydaturą Piotea Wawrzyka zagłosowało 233 posłów (przy wymaganej większości bezwzględnej 227), przeciw było 219 osób, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Czwartkowe głosowanie w Sejmie było już trzecią próbą wyboru nowego RPO. Posłowie głosowali tym razem nad trzema kandydaturami – wysuniętym przez PSL i Konfederację Robertem Gwiazdowskim, zgłoszoną przez KO i Lewicę mec. Zuzanną Rudzińską-Bluszcz oraz zgłoszonym przez PiS wiceministrem spraw zagranicznych Piotrem Wawrzykiem. 

Całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita – uważa prezydent Andrzej Duda, o czym powiedział dwa tygodnie przed głosowaniem.

Teraz kandydatura wiceministra Wawrzyka będzie głosowana w Senacie. W poprzednich tygodniach posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło PiS.

(za: PAP)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej