Oświadczenie przewodniczącego “Solidarności” w sprawie Andrzeja Malinowskiego

Oświadczenie Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy w sprawie informacji o potwierdzeniu autentyczności teczki byłego współpracownika wojskowych służb PRL Andrzeja Malinowskiego, TW „Roman”.

W styczniu 2019 roku media obiegła informacja o tym, że Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski współpracował z Wywiadem Wojskowym PRL. W dokumentach IPN widniał pod pseudonimem „Roman”. Tuż po publikacji Andrzej Malinowski zaprzeczył współpracy i zapewniał o tym, że dokumenty są fałszywe. Zapowiedział, że wystąpi do IPN o autolustrację. W październiku 2019, mimo wątpliwości związanych z informacjami medialnymi, Andrzej Malinowski został Przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego i od tamtego momentu wraz z pozostałymi członkami Prezydium Rady, kieruje jej pracami.

W dniu 14 lutego 2020 roku Prokuratura IPN umorzyła śledztwo ws. podejrzenia popełnienia zbrodni komunistycznych, polegających na poświadczeniu przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego nieprawdy w dokumentach znajdujących się w teczce personalnej tajnego współpracownika o pseudonimie „Roman”. W praktyce oznacza to, że teczka okazuje się być autentyczna, a Andrzej Malinowski rzeczywiście był tajnym współpracownikiem wywiadu wojskowego. Ponadto, Andrzej Malinowski nie zrealizował swojej zapowiedzi i do dziś nie poddał się autolustracji.

Tym samym funkcję Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego pełni osoba, która w swoim życiorysie ma bliską współpracę ze służbami reżimu komunistycznego. Biorąc pod uwagę, że Rada posiada szerokie uprawnienia zapewniające partnerom społecznym wpływ na prawodawstwo, jako Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność i Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego, nie mogę biernie przyglądać się tej sytuacji.

NSZZ „Solidarność” ma moralny obowiązek, by występować w tej sprawie i wzywać do odsunięcia od pełnienia funkcji publicznych osób, które współpracowały z państwem komunistycznym. To nasze zobowiązanie wobec wszystkich osób, które doznały krzywd od aparatu państwa PRL w walce o wolność i wartości demokratyczne. Dbamy o to na wszystkich polach. Także w naszych wewnętrznych procedurach wyborczych. Każdy członek NSZZ „Solidarność” ubiegający się o funkcje związkowe musi oświadczać o tym, że nie współpracował ze służbami komunistycznymi. Wielu z nas występowało o odpowiednie dokumenty i zaświadczenia przez wszystkie lata pracy na rzecz Związku.

To ważne szczególnie dziś, gdy jesteśmy w roku obchodów 40-lecia NSZZ „Solidarność”.  Niestety, okazuje się, że Pan Andrzej Malinowski nie jest jedyną osobą spośród członków Prezydium Rady, która w swoim życiorysie ma współpracę ze służbami PRL. To nieakceptowalne.

Nie odmawiam prawa do obrony i wyjaśnień. Pan Andrzej Malinowski może, tak jak zapowiada, podejmować działania, które mają na celu ochronę jego imienia. Niemniej, uważam że w obecnej sytuacji powinien ustąpić z funkcji Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego i wyjaśniać sprawę nie pełniąc funkcji przewodniczącego RDS.

Wzywam zatem Pana Andrzeja Malinowskiego do natychmiastowego ustąpienia z funkcji. Dopóki Pan Andrzej Malinowski będzie pozostawał przewodniczącym Rady przedstawiciele NSZZ „Solidarność” nie będą brali udziału w posiedzeniach organizowanych przez Pana Andrzeja Malinowskiego i odbywających się pod jego przewodnictwem. Dotyczy to tak posiedzeń plenarnych jak i Prezydium RDS oraz wszystkich innych spotkań, które organizowane są w ramach prac RDS. Dotyczy to także członków wojewódzkich rad dialogu społecznego. Niezmiennie, będziemy aktywnie pracowali w ramach zespołów Rady.

Wzywam również stronę rządową i w sposób szczególny ministra Andrzeja Derę z kancelarii Prezydenta RP do podjęcia pilnych działań mających na celu uregulowanie kwestii składania oświadczeń lustracyjnych przez wszystkich członków Rady Dialogu Społecznego, tak by podobne sytuacje nie miały miejsca. To ważne dla dobra Rady Dialogu Społecznego.

Piotr Duda
Przewodniczący KK NSZZ “Solidarność”
Współprzewodniczący RDS

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej