Piotr Duda pełnomocnikiem ds. zgłoszenia wniosku o referendum na temat tzw. Zielonego Ładu

NSZZ „Solidarność” chce, by w sprawie tzw. Zielonego Ładu wypowiedziało się społeczeństwo. Dlatego Związek zamierza złożyć wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum.

Obradująca 26 marca br. w formule online Komisja Krajowa NSZZ „S” przyjęła uchwały dotyczące planowanego przez Związek złożenia wniosku o referendum krajowe w sprawie tzw. Zielonego Ładu oraz protestu planowanego na 10 maja br. Pilne Piotr Duda pełnomocnikiem ds. zgłoszenia wniosku o referendum ws. Zielonego Ładu

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanowiła złożyć wniosek do marszałka Sejmu RP o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy dotyczącej ograniczenia i sposbu wdrożenia przez Polskę przepisów strategii Zielonego Ładu i obecnej polityki klimatycznej UE.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” postanowiła również wskazać Piotra Dudę na pełnomocnika ds. zgłoszenia tego wniosku.

Komisja Krajowa NSZZ „S” zobowiązała też Prezydium KK NSZZ „S” do podjęcia wszelkich działań organizacyjnych i formalnych dla realizacji procedury zbierania podpisów i złożenia wniosku o referendum, wszystkie struktury organizacyjne i działaczy Związku do czynnego uczestnictwa w organizowaniu kampanii zbierania podpisów popierających wniosek, a członków Związku do podpisywania list poparcia wniosku i udziału w kampanii zbierania podpisów.

Podczas posiedzenia Komisji Krajowej powołano także Sztab Akcji Protestacyjnej, który zajmie się organizacją protestu mającego odbyć się 10 maja br.

Przypomnijmy, wysocy urzędnicy Unii Europejskiej stosują interwencjonizm, który przybrał postać Zielonego Ładu, czyli de facto ograniczenie produkcji (w tym w rolnictwie) w imię walki o ochronę natury i w trosce o klimat. Z drugiej strony przywrócono zasady wolnego rynku przez zniesienie ceł w handlu produktami rolnymi z Ukrainą. Polityka Komisji Europejskiej stała się przyczyną protestów rolników w niemal całej Europie. Zdecydowana większość Polaków wyraziło aprobatę dla strajkujących rolników.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej