Jest nowy Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych – związkowa działaczka z Irlandii

Podczas XV Kongresu EKZZ delegaci dokonali wyboru nowych władz Konfederacji. Dyskutowano także nad rozdziałami Programu Działań EKZZ na lata 2023–2027. Przegłosowano kształt rozdziałów pt. „Razem zmieniamy przyszłość pracy na dobre” oraz „Razem dla naszej europejskiej przyszłości”. 

Kongres odbywa się w 50-lecie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. 

Podczas obu głosowań delegacja NSZZ „Solidarność” wstrzymała się od głosu, wyrażając wątpliwości wobec niektórych zapisów zbyt mocno wkraczających w kwestie światopoglądowe, a nie dotyczących bezpośrednio praw związkowych, chodzi m.in. o kwestie dotyczące Zielonego Ładu oraz skoncentrowaniu się na zagrożeniach ze strony tzw. skrajnej prawicy, bez podobnych odniesień do lewicowego ekstremizmu.

Podczas dyskusji nad tym rozdziałem poruszano m.in. równość kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, kwestie przeciwdziałania przemocy seksualnej, a także te dotyczące sztucznej inteligencji wkraczającej na rynek pracy. Hans-Erik Skjaeggerud z norweskiego związku zawodowego YS przekonywał:

– Jeśli technologia będzie dobrze wykorzystywana, może dać nam korzyści. Ale jest też ryzyko, które nie dotyczy tylko polityków, ale też związkowców i wszystkich ludzi na świecie. Dlatego musimy mieć silne prawodawstwo dotyczące sztucznej inteligencji w miejscu pracy, które zagwarantuje, że ostateczne decyzje nadal będą należeć do człowieka.

W wyborach 24 maja br. Esther Lynch uzyskała 95 proc. głosów delegatów na Kongres i tym samym została nowym Sekretarzem Generalnym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

Esther Lynch ma doświadczenie związkowe na poziomie krajowym, które zdobyła w Irlandii, a także na poziomie europejskim i międzynarodowym. Zanim dołączyła do EKZZ, była urzędnikiem ds. legislacji i spraw społecznych w Irlandzkim Kongresie Związków Zawodowych (ICTU), gdzie brała udział w negocjacjach dotyczących irlandzkich krajowych umów partnerów społecznych. Pracowała w Dublin Institute of Technology.
W EKZZ Esther Lynch zajmowała się m.in. dialogiem społecznym, rokowaniami zbiorowymi i płacami, a także prawami związkowymi. Stanęła na czele kampanii „Europa potrzebuje podwyżki płac”, w której żądano wyższych płac dla pracowników i która przyczyniła się do wprowadzenia poprawek do dyrektywy UE w sprawie płacy minimalnej. Pracowała także intensywnie nad wzmocnieniem dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć. Kierowała działaniami lobbingowymi EKZZ na rzecz nowych inicjatyw legislacyjnych mających na celu poprawę warunków pracy, takich jak dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz dyrektywa w sprawie informowania o nieprawidłowościach.

Na zastępców Sekretarza Generalnego wybrani zostali: nominowana przez niemieckie i belgijskie związki Isabelle Schömann oraz Szwed Claes-Mikael Ståhl. Natomiast na Sekretarzy Konfederalnych ETUC wybrano Teę Jarc, Giulia Romaniego oraz Ludovica Voeta.

Wolfgang Katzian został Przewodniczącym EKZZ. Zaś Pepe Àlvarez, Cedanka Andric, Petra Bolster-Damen, Jarkko Eloranta, Inga Ruginiene i Josef Středula zostali wybrani na jego zastępców. Audytorami zostali Philippe Da Silva, Lars Gafvert, Matthias Muller, Patrick Privat i Anna Maria Romano.

Przypomnijmy, że Deklaracja EKZZ (ETUC) pt. „Platforma EKZZ na rzecz przyszłości Europy” głosi

My, europejskie związki zawodowe, pragniemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartych na współpracy, solidarności i sprawiedliwości społecznej – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania w świecie swoim zrównoważonym modelem ekonomicznym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi – pod względem gospodarczym, społecznym i jako mechanizm demokratyczny. UE nie jest w stanie osiągnąć wyższego poziomu życia dla wszystkich bez sprawiedliwej integracji i równania w górę. Wszyscy zasługujemy na lepszą Unię Europejską bliską ludziom i pracownikom – Proponujemy nowy Pakt na rzecz przyszłości Europy, oparty na dostatku, sprawiedliwości społecznej i demokracji.

źródło: tysol.pl/www.etuc.org/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej