Kryzys na granicy Polski i Ukrainy: przedstawiciele rządu u protestujących

Ministerstwo Infrastruktury informuje dopiero dzisiaj, czyli 29 listopada br., że zmierza do zakończenia protestu przewoźników na polsko-ukraińskiej granicy. Minister infrastruktury Alvin Gajadhur spotka się z reprezentantami branży transportowej. Do rolników protestujących na granicy przybyła we wtorek 28 listopada br. wieczorem nowa minister rolnictwa Anna Gembicka. Poprzednik na ministerialnym stolcu nie miał dla nich czasu.

– Trzeba wypracować takie rozwiązania systemowe, które na dłuższą metę pozwolą na to, żeby polskie rolnictwo wzmocnić. Wzmocnić w kontekście tej konkurencji z Ukrainą – powiedziała na przejściu granicznym w Medyce przed spotkaniem z protestującymi Anna Gembicka.

Nowa minister rolnictwa i rozwoju wsi przypomniała, że na stronie internetowej ministerstwa we wtorek 28 listopada br. została umieszczona lista rodzimych firm importujących zboże z Ukrainy.

Granica RP u zbiegu granic Białorusi i Ukrainy oraz PSG Medyka fot. ASG i Bieszczadzki Oddział SG

Rolnicy chcą by ich postulaty zostały zrealizowane. Chodzi o dopłaty do kukurydzy, przywrócenie kredytów płynnościowych i utrzymanie dodatku rolnego na tym samym poziomie dla osób z Podkarpacia i Lubelszczyzny. Wcześniej do rolników nie przybył (były już) minister rolnictwa Robert Telus.

Z kolei kierowcy ciężarówek, uczestnicy akcji protestacyjnej, domagają się: przywrócenie obowiązku posiadania zezwoleń na międzynarodowy transport drogowy rzeczy (przewozy dwustronne i tranzytowe) pomiędzy Polską a Ukrainą, który został czasowo zniesiony na mocy umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów oraz zwolnienie z obowiązku rejestracji w systemie elektronicznej kolejki w odniesieniu do polskich pojazdów ciężarowych powracających z Ukrainy bez ładunku, który został wprowadzony przez rząd Ukrainy. Protest na granicy trwa od 6 listopada br. Przez trzy tygodnie nie było reakcji rządu.

Postulat minimum: strona ukraińska wykaże konstruktywną postawę i wyłączy z systemu elektronicznej kolejki pojazdy wracające bez ładunku z Ukrainy na przejściach granicznych Zosin-Uściług oraz Niżankowice-Malhowice. Spory z Ukrainą na tle przewozów i odpraw narastały z przerwami od jesieni 2021 r. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber będzie rozmawiał teraz ze stroną ukraińską i z przedstawicielami Komisji Europejskiej. 4 grudnia 2023 r. ma zebrać się Rada UE ds. Transportu. Tematem rozmów powinny być skutki umowy między Unią Europejską a Ukrainą, która obowiązuje od 1 lipca 2022 r. Na jej podstawie kierowcy ukraińscy uzyskali możliwość wjazdu dwustronnych i tranzytowych na teren Unii bez zezwoleń. Zasady wzajemności Ukraina nie respektuje. I tak według stanu na 31 października br. polscy przewoźnicy drogowi wykonywali 8 proc. takich przewozów, a przewoźnicy z Ukrainy – 92 proc.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej