Konferencja „Układy zbiorowe pracy kluczem do partycypacji pracowniczej”: piątek, 22 marca br., godz. 10.

Harmonijny rozwój państwa zależy od pokoju społecznego, gwarantowanego stosowaniem polubownych procedur rozwiązywania sporów zbiorowych i konfliktów. Procedury powinny być przejrzyste, tak aby nie powodowały dodatkowych napięć. Jak zatem upowszechnić dobre praktyki w prowadzeniu rokowań zbiorowych?
Jak będzie działał w przyszłości związek zawodowy? Tak, jak będą negocjowane, zawierane i bronione układy zbiorowe pracy.
Trzydziestoletni okres obowiązywania ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, uchwalonej w innych warunkach społeczno–gospodarczych, wymusza sam przez się potrzebę zmiany przepisów. Obowiązujące przepisy przestały być gwarantem ochrony pracowniczych praw, a w zakresie dialogu społecznego (tzw. partycypacji pracowniczej), nie wystarczają do osiągnięcia odpowiedniego poziomu upowszechnienia układów zbiorowych pracy.
Do promowania porozumień zbiorowych pracy zobowiązuje nas m.in. unijna dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w krajach UE, której wdrożenie powinno nastąpić do 15 listopada 2024 roku. Układy zbiorowe pracy w Polsce – nowe propozycje ustawowe – to będzie jeden z tematów Konferencji.

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zaprasza na konferencję na temat dialogu społecznego i zmian w prawie dotyczącym układów zbiorowych pracy.

UKŁADY ZBIOROWE PRACY KLUCZEM DO PARTYCYPACJI PRACOWNICZEJ 

zorganizowaną w ramach projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju – II edycja”.

Sala BHP, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 6, Gdańsk, 22 marca 2024 r., początek godz. 10.00

Zgłoszenia na konferencję prosimy przesyłać na adres:

a.gorski@solidarnosc.gda.pl

Program konferencji

  • Rozpoczęcie konferencji – Krzysztof Dośla – Region Gdański NSZZ „Solidarność”
  • dr hab. Krzysztof Walczak, prof. UW, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Wydziału Zarządzania UW, redaktor kwartalnika „Monitor Prawa Pracy” – „Czy mamy w Polsce kryzys rokowań zbiorowych? Próba diagnozy”
  • Michał Maksymiuk, zastępca  Dyrektora Zarządzającego i wiceprezes Zarządu „Pracodawców Pomorza” – „Układy zbiorowe pracy z perspektywy organizacji pracodawców. Szansa czy wyzwanie?”
  • Agata Oklińska, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zastępca dyrektora Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego – „Układy zbiorowe pracy w Polsce – nowe propozycje ustawowe”
  • Sławomir Adamczyk, kierownik Działu Branżowo-Konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – „Układy zbiorowe pracy z perspektywy dyrektyw Unii Europejskiej i rozwiązań przyjętych w państwach Europy Zachodniej”.
  • Patrycja Potocka-Szmoń, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku ds. organizacyjno-prawnych – „Czy przedsiębiorstwa województwa pomorskiego mogą być wzorcem stosowania układów zbiorowych pracy – Ocena kondycji zawierania umów zbiorowych”.
  • Panel dyskusyjny, którego uczestnicy dokonają analizy konkretnych rozwiązań w układach zbiorowych pracy oraz propozycji zmian ustawowych, związanych z prawem związkowym, kodeksem pracy i unijnymi dyrektywami, rozważając ich wady i zalety w celu znalezienia optymalnego wyjścia ze stagnacji w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz służących ich upowszechnieniu.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej