Co było tematem 340 sesji Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy?

W dniach 2-14 listopada br. odbywała się w Genewie 340 sesja Rady Administracyjnej Międzynarodowego Biura Pracy.  Z uwagi z pandemię koronawirusa sesja RA, po raz pierwszy w stuletniej historii Organizacji, odbywała się wirtualnie.

Aby maksymalnie skrócić czas obrad, przed rozpoczęciem Rady przeprowadzono konsultacje i głosowanie on-line w sprawach uzgodnionych i nie budzących kontrowersji.

Porządek obrad Rady obejmował m.in. następujące punkty:

  • Rola MOP w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i sprawiedliwej transformacji dla wszystkich
  • Reagowanie MOP na pandemię COVID-19
  • Przegląd propozycji programowych i budżetowych na lata 2022–23
  • Odnowienie zobowiązania do zatrudnienia młodzieży poprzez zatwierdzenie planu działań następczych w zakresie zatrudnienia młodzieży na lata 2020–2030
  • Plan strategiczny MOP na lata 2022–2025
  • Strategia współpracy rozwojowej MOP na lata 2020–25
  • Polityka integracji osób niepełnosprawnych
  • Przypadki państw w sposób rażący nieprzestrzegających postanowień ratyfikowanych konwencji MOP (Bangladesz, Chile, Gwatemala, Katar, Mjanma, Wenezuela)

Najwięcej kontrowersji wywołało wypracowanie ostatecznej wersji decyzji RA MBP w sprawie Wenezueli (nieprzestrzeganie Konwencji MOP nr 26, 87 i 144). W związku z nieprzyjęciem przez Wenezuelę zaleceń Komisji Śledcze grupa państw amerykańskich i grupa pracodawców postulowały zamieszczenie w decyzji odniesienia do z art. 33 Konstytucji MOP (czyli przekazanie sprawy na agendę Międzynarodowej Konferencji Pracy, z tej procedury MOP skorzystała tylko raz w swojej historii wobec Mjanmy). Ponieważ nie udało się uzgodnić decyzji, sprawa została przesunięta na porządek obrad 341 sesji RA (marzec 2021 r.).

Podczas sesji odbyło się posiedzenie wysokiego szczebla nt. COVID-19 i świat pracy. Jego uczestnicy podkreślali podczas dyskusji konieczność niezwłocznego podjęcia wszelkich możliwych działań na rzecz ochrony pracowników (szczególnie ludzi młodych, kobiet i osób niepełnosprawnych), zapewnienia im właściwej ochrony socjalnej oraz utrzymania miejsc pracy. Ustalono, że konieczne jest przygotowanie przez MOP „globalnej odpowiedzi” w tej sprawie. Przeprowadzone zostaną trójstronne konsultacji do wypracowania propozycji dot. treści i formatu takiej odpowiedzi, które zostaną poddane dyskusji podczas 341 sesji RA (marzec 2021 r.) a następnie podczas 109 sesji MKP (czerwiec 2021 r.).

Dodatkowym punktem wniesionym na porządek obrad sesji RA w ostatnim dniu jej obrad była rezolucja w sprawie sytuacji marynarzy w dobie pandemii. Jego zgłoszenie było konsekwencją podniesienia tej sprawy na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Rządy reprezentowane w RA uznając pilny charakter sprawy i konieczność podjęcia niezwłocznych działań, wskazywały, że nie miały wystarczająco dużo czasu na konsultacje, które są nieodzowne ze względu na wielość przenikających się kwestii w niej zawartych. Rezolucja będzie przedmiotem dalszych konsultacji i prawdopodobnie zostanie przedstawiona członkom RA do głosowania korespondencyjnego.

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1179,340-sesja-rady-administracyjnej-miedzynarodowego-biura-pracy.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej