Jakie wnioski płyną z badania „Eurobarometr nr 517. Przyszłość Europy”?

91 proc. osób w wieku 15–24 lat uważa, że zwalczenie zmian klimatu może pomóc poprawić ich własne zdrowie i samopoczucie. Z tą tezą zgadza się również 84 proc. osób w wieku 55 lat i starszych. Prawie co drugi Europejczyk (49 proc.) postrzega zmianę klimatu jako największe wyzwanie dla przyszłości Europy oraz wykazuje duże poparcie dla celów środowiskowych Europejskiego Zielonego Ładu. 88 proc. Europejczyków jest zdania, że zwiększenie udziału energii odnawialnej w naszej gospodarce oraz wyższa efektywność energetyczna są ważne. 80 proc. zgadza się co do znaczenia uczynienia Europy pierwszym kontynentem neutralnym pod względem klimatu do 2050 r. i promowania rozwoju rynku pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych.

Jako pozostałe przyszłe globalne wyzwania respondenci badania „Eurobarometr nr 517. Przyszłość Europy” wskazali kwestie związane ze zdrowiem (34 proc.) oraz przymusową migrację i przesiedlenia (prawie 30 proc.).

Porównywalne standardy życia (31 proc.) i wspólna polityka zdrowotna (22 proc.) stanowią dwa najbardziej istotne aspekty dla przyszłości Europy. Europejczycy uważają również większą solidarność między państwami członkowskimi (21 proc.) i niezależność energetyczną (20 proc.) za priorytety.

Wśród czterech najczęściej wymienianych wyzwań dla UE znalazły się nierówności społeczne (36 proc.), bezrobocie (32 proc.) i kwestie związane z migracją (31 proc.). Podobnie jak w przypadku globalnych wyzwań, również w przypadku wyzwań, przed którymi stoi UE, na wysokiej pozycji znalazły się kwestie związane ze środowiskiem i zmiana klimatu (32 proc.).

Europejczycy uważają poszanowanie demokracji, praw człowieka i praworządności (27 proc.) za najważniejsze atuty UE. Na kolejnym miejscu znalazła się jej przewaga gospodarcza, przemysłowa i handlowa (25 proc.).

Pokój (49 proc.), wolność opinii (47 proc.), równość społeczna i solidarność (45 proc.) oraz tolerancja i otwartość na innych (44 proc.) należą do wartości, które zdaniem respondentów najlepiej ucieleśnia UE – w porównaniu z innymi państwami.

Zdecydowana większość Europejczyków przyznaje, że jest zadowolona z życia w UE (81 proc.) i w swoim państwie (89 proc.) oraz że są zadowoleni z życia rodzinnego (89 proc.).

https://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualno%C5%9Bci/zmiany-klimatu-to-najwazniejsze-wyzwanie-stojace-przed-ue-eurobarometr-o-przyszlosci-europy/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej