Czy dyrektywa o płacy minimalnej wzmocni dialog społeczny w Polsce?

Po kilkumiesięcznym oczekiwaniu, 28 października 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o płacy minimalnej. Zgodnie z dyrektywą minimalne wynagrodzenie w krajach należących do UE powinno być na takim poziomie, aby zapewnić pracownikom godziwe warunki życia, a jej wysokość musi zależeć od siły nabywczej i wzrostu wydajności pracy w danym kraju.

Przypomnijmy, że to właśnie NSZZ „Solidarność” przyczynił się w dużej mierze do podjęcia na forum Unii Europejskiej tematu płacy minimalnej. W lutym bieżącego roku ponad 80 procent central związkowych zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych opowiedziało się za europejską płacą minimalną.

Czytaj więcej na stronie projektu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju”…>>

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej