Stanowisko ws. płac w oświacie w 2023 roku

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, u progu 2023 roku wyraża swe zaniepokojenie brakiem:

  1. Zmian rozporządzenia ws. minimalnych stawek  wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli (tabel wynagrodzeń). Sytuacją skandaliczną jest to, że nie ma podwyżek wynagrodzeń od 1 stycznia, a płace nauczycieli początkujących nie osiągają nawet wynagrodzenia minimalnego (wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela poczatkującego wynosi – 3424 zł, tymczasem płaca minimalna wzrasta do 3490 zł od 1 stycznia br. i do 3600 zł od 1 lipca br.).
  2. Zagwarantowania mechanizmu corocznej – stałej waloryzacji wynagrodzeń, naliczanie ich od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co jest wieloletnim postulatem NSZZ „Solidarność”.
  3. Informacji organów prowadzących o kształtowaniu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, w związku z inflacją o około 17% i wzrostem wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia i 1 lipca 2023 r. (stawka godzinowa wzrasta do 22,80 zł od 1 stycznia br. i do 23,50 zł od 1 lipca br.).

Oczekujemy na wyniki rozmów pomiędzy stroną rządową a NSZZ „Solidarność” ws. podwyżek wynagrodzeń w 2023 r., jak i systemowych rozwiązań. Rekompensowanie skutków tak wysokiej inflacji powinno być priorytetem tak władz państwowych jak i samorządowych. Proponowany wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli o 7,8% w 2023 r. zdecydowanie nie zaspakaja oczekiwań środowiska oświatowego.

W imieniu Prezydium Sekcji

 Anna Kocik, zastępca przewodniczącego Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku  

Wojciech Książek, przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Oświaty  i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Gdańsk, 10. 01. 2023 r.

Stanowisko otrzymują:

  • Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,
  • Ministerstwo Edukacji i Nauki – za pośrednictwem KSOiW NSZZ „S”,
  • Szkoły i placówki oświatowe w województwie pomorskim.
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej