Teresa Raźny

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Naszej Koleżanki

Teresy Raźny
(1957 – 2014)

nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 71 w Gdańsku,

członka NSZZ „Solidarność” od grudnia 1980 roku. Od 1989 roku trzy kadencje była we władzach „S” oświatowej w Gdańsku, trzy kadencje w Radzie Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gd. oraz w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „S”. Współpracowała z Działem Informacji Sekcji Krajowej, następnie zaś pracowała etatowo

w Dziale Szkoleń Zarządu Regionu Gd, oraz w Komisji Krajowej. Była trenerem związkowym, mediatorem – specjalistą od spraw dialogu społecznego.

Odeszła Osoba zachowująca pogodę ducha, także w trudnym czasie choroby, która nigdy nie odmawiała pomocy drugiemu człowiekowi.

Odchodząc, pozostawiłaś nas w żalu i poczuciu pustki.

Koleżanki i Koledzy

z Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej