Sekcja Oświaty na pierwszym w tym roku szkolnym zebraniu. Gościem Pomorski Kurator Oświaty

We wtorek 8 września br. zebrali się w sali Akwen członkowie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Początek roku szkolnego był dobrym momentem na zadanie szeregu pytań goszczącej na posiedzeniu Małgorzacie Bielang, Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty.

Omawiane były m.in. stanowisko ws. sytuacji w oświacie przyjęte przed nowym rokiem szkolnym, udział w konferencjach dyrektorów szkół organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, udział w obchodach 40-lecia NSZZ „Solidarność” (wraz z podziękowaniem dla KM Gdańsk za złożenie kwiatów przed tablicą na ul. Osiek, gdzie mieściła się pierwsza siedziba oświatowej „Solidarności” oraz pomoc w organizacji obchodów regionalnych) oraz udział w komisjach awansowych, konkursach na dyrektorów i w pracach komisji ds. nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty (wnioski zostaną przekazane do Kuratorium Oświaty w Gdańsku).

Podczas spotkania z Małgorzatą Bielang, Pomorskim Kuratorem Oświaty, przedstawione zostały wybrane problemy oświatowe u progu roku szkolnego 2020/21 (w tym te wynikające z sytuacji epidemicznej). Zapoznano się z powoływaniami doradców metodycznych. Sekcja zadeklarowała pomoc w przekazie informacyjnym o możliwości składania dokumentów na stanowisko doradcy metodycznego.

Więcej informacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Wskazywano też na zmiany w aneksach do arkuszy organizacji szkół (np. redukcje godzin gimnastyki korekcyjnej, zajęć opiekuńczych w świetlicy, łączenie klas). Postanowiono przypomnieć postulaty zmian w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych zgłoszone przez Radę Sekcji Gdańskiej do podjęcia przez władze KSOiW w rozmowach z MEN.

Kurator Pomorski Małgorzata Bielang przekazała na piśmie podziękowania Wojciechowi Książkowi i Arturowi S. Górskiemu, autorom publikacji pt. „Niepokorni nauczyciele. 40 lat oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej

Kuratorium- Podziękowanie za wydanie książki

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej