Kondycja psychiczna polskich pracowników

Z roku na rok poprawia się bezpieczeństwo pracy. Jednak, o ile maleje liczba zagrożeń fizycznych, chemicznych czy biologicznych w miejscu pracy, o tyle nie zmniejsza się odsetek osób narażonych na działanie szkodliwych czynników psychospołecznych. Wręcz przeciwnie, rośnie liczba osób skarżących się na stres w miejscu pracy, a co za tym coraz więcej pracowników skarży się na problemy psychiczne.

O kondycji psychicznej polskich pracowników, stresie w miejscu pracy i czynnikach go wywołujących  z dr. hab. Pawłem Jurkiem, profesorem UG, dyrektorem Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, rozmawiał na antenie Radia Gdańsk redaktor Tomasz Sosnowski.

Tu możesz posłuchać audycji…>>

– Jaka jest kondycja psychiczna pracowników w Polsce?

– W mojej ocenie można zauważyć, że od wybuchu pandemii nastąpiło znaczące pogorszenie stanu zdrowia psychicznego pracowników. Wskazuje na to chociażby rosnąca liczba raportów publikowanych w różnych źródłach na ten temat, z doniesień tych możemy odczytać na przykład, że większa liczba pracowników deklaruje, że towarzyszy im powracające uczucie niepokoju, troska o przyszłość, a w miejscu pracy stany smutku i bezradności. Myślę też, że na to wskazuje fakt, iż nasza zdolność z radzeniem sobie z codziennymi wyzwaniami jest osłabiona, a porażki wydają się nam bardziej dotkliwe i trwalsze.

– A czy ma to swoje potwierdzenie w liczbie zwolnień lekarskich wydawanych przez psychiatrów?

– Zdecydowanie tak. Dane ZUS pokazują, że na początku tego roku zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania stanowiły przyczynę niemal 10 procent wszystkich nieobecności z powodu choroby, z tego raportu można wyczytać, że przekłada się to na ponad 4 miliony dni niezdolności do pracy w skali kraju. Ten wzrost jest widoczny w porównaniu do lat poprzednich. Warto podkreślić, że to nie jest tylko kwestia wystawiania zwolnień lekarskich przez psychiatrów. Bardziej istotny jest sam powód nieobecności w pracy. Z tych danych wynika, że problemy ze zdrowiem psychicznym coraz częściej powodują, że pozostajemy w domu.

– Jakie czynniki wpływają na pogorszenie kondycji psychospołecznej pracowników?

– Jest ich wiele, bardzo dużo tych czynników wpływa na nasz dobrostan w pracy. Osobiście prowadzę badania nad zjawiskiem, które nazywane jest technostresem. Oczywiście, korzystanie z technologii w miejscu pracy niesie ze sobą wiele korzyści, chociażby dzięki komputerom, internetowi, telefonom komórkowym czy innym rozwiązaniem tego typu możemy pracować szybciej i efektywniej. Jednak korzystanie z technologii w pracy może również negatywnie wpływać na człowieka. Podam przykład: wprowadzenie narzędzi pracy zdalnej, które umożliwiają wykonywanie wielu zadań z dowolnego miejsca bez konieczności przemieszczania się z licznych powodów jest korzystne. Choć to zdecydowanie oszczędza czas, to wielu ludzi w tym oszczędzonym czasie planuje jednak kolejne spotkania, kolejne zadania, kolejne obowiązki i w rezultacie osoby te narażone są na większe obciążenie, szybsze tempo, krótsze przerwy, co może prowadzić do przemęczenia. Innym zagrożeniem związanym z technologią jest natłok informacji, a mówiąc wprost – dezinformacji. Te informacje często są nieprawdziwe, ponadto bardzo często są nacechowane negatywnymi emocjami. To, co słyszymy, czytamy, oglądamy często wywołuje w nas niepokój, irytację, złość, coraz rzadziej do nas docierają wiadomości, które sprawiają nam radość. Tak jak wspomniałem, tych czynników jest wiele, ale ogólnie rzecz biorąc to pracownicy coraz bardziej narażeni są na stres.

– Miejmy nadzieję, że pracownicy wezmą sobie do serca to, o czym rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.

Partnerem merytorycznym audycji jest Region Gdański NSZZ „Solidarność”. Jest ona realizowana w ramach drugiej edycji projekt „Godna praca to bezpieczna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt „Godna praca to bezpieczna praca” druga edycja, otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej